Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne

Main Article Content

Bronisław Mierzwiński

Abstrakt

Metodologia pracy naukowej jest zagadnieniem bardzo istotnym dla właściwego rozwoju badań naukowych. W środowiskach pastoralistów od długiego już czasu prowadzona była dyskusja nad metodami badawczymi właściwymi dla tej dyscypliny teologicznej. Dotyczy to zarówno badań naukowych, jak i przygotowania prac promocyjnych (dyplomowych). Publikacja ks. prof. Ryszarda Kamińskiego jest oczekiwaną od wielu lat pomocą zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych teologów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mierzwiński, B. (2017). Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne. Teologia Praktyczna, (18), 113-118. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.08
Dział
Artykuły
Biogram autora

Bronisław Mierzwiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny

ks. emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Referencje

  1. de Lavalette H.: Réfl exions sur la théologie pastorale. Nouvelle Revue Théologique 83 (1961) s. 593–604.
  2. Duszpasterstwo rodzin. Refl eksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013.
  3. Handbuch der Pastoraltheologie, Band I bis V. Hrsg. von F.X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber. Wien 1964–1969.
  4. Kamiński R.: Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej. Wydawnictwo Unitas. Siedlce 2017.
  5. Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
  6. Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000;
  7. Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.