Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne
PDF (English)

Słowa kluczowe

Kamiński
teologia pastoralna
metodyka
prace promocyjne

Jak cytować

Mierzwiński, B. (2017). Teologia praktyczna. Nowe kompendium metodologiczne. Teologia Praktyczna, (18), 113–118. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.08

Abstrakt

Metodologia pracy naukowej jest zagadnieniem bardzo istotnym dla właściwego rozwoju badań naukowych. W środowiskach pastoralistów od długiego już czasu prowadzona była dyskusja nad metodami badawczymi właściwymi dla tej dyscypliny teologicznej. Dotyczy to zarówno badań naukowych, jak i przygotowania prac promocyjnych (dyplomowych). Publikacja ks. prof. Ryszarda Kamińskiego jest oczekiwaną od wielu lat pomocą zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych teologów.

https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.08
PDF (English)

Bibliografia

de Lavalette H.: Réfl exions sur la théologie pastorale. Nouvelle Revue Théologique 83 (1961) s. 593–604.

Duszpasterstwo rodzin. Refl eksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013.

Handbuch der Pastoraltheologie, Band I bis V. Hrsg. von F.X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber. Wien 1964–1969.

Kamiński R.: Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej. Wydawnictwo Unitas. Siedlce 2017.

Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000;

Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.