»Proponować wiarę we współczesnym społeczeństwie« Postulaty pastoralne dla Kościoła lokalnego na podstawie Listu biskupów Francji do katolików francuskich
PDF

Jak cytować

Plech, J. (2018). »Proponować wiarę we współczesnym społeczeństwie« Postulaty pastoralne dla Kościoła lokalnego na podstawie Listu biskupów Francji do katolików francuskich. Teologia Praktyczna, (3), 58–77. https://doi.org/10.14746/tp.2002.3.05
https://doi.org/10.14746/tp.2002.3.05
PDF