Duszpasterskie towarzyszenie małżonkom w pierwszych latach małżeństwa. Rola poradni rozpoznawania płodności

Main Article Content

Monika Brożek

Abstrakt

Osoba ludzka jest istotą płciową. Seksualność, związana z płodnością, jest jedną z podstawowych sfer życia małżeńskiego. Chociaż seksualność i płodność towarzyszą mężczyznom i kobietom przez całe życie, pierwsze lata życia małżeńskiego są szczególnym czasem ich doświadczania. Ten czas jest zwykle związany z pozytywnymi przeżyciami, które właściwie kształtują i rozwijają związek i wyrażają go w pełni jego bogactwa. Jednak seksualność może być również źródłem kryzysów, które pojawiają się na różnych płaszczyznach życia w pierwszych latach małżeństwa, a zwłaszcza po urodzeniu pierwszego dziecka. Towarzyszenie małżeństwom w przezwyciężaniu różnych kryzysów jest jednym z ważnych zadań, jakie papież Franciszek zaleca Kościołowi w swojej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Celem niniejszej pracy jest próba dostrzeżenia roli i znaczenia poradni rozpoznawania płodności w towarzyszeniu parom małżeńskim w sytuacjach kryzysowych związanych ze sferą seksualności i płodności w pierwszych latach życia małżeńskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brożek, M. (2018). Duszpasterskie towarzyszenie małżonkom w pierwszych latach małżeństwa. Rola poradni rozpoznawania płodności. Teologia Praktyczna, (19), 191-203. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Encyklika Deus Caritas est o miłości chrześcijańskiej (25.12.2005).
 2. Franciszek: Amoris laetitia (19 marca 2016).
 3. Jan Paweł II: Familiaris consortio (22 listopada 1981).
 4. Jan Paweł II: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Città del Vaticano 1986.
 5. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Rozważania zawarte w tej książce zostały wygłoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas środowych audiencji ogólnych w okresie: 5.IX.21979 – 2.IV.1980; 11.XI.1981 – 9.II.1984 roku, Red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1986.
 6. Paweł VI: Humanae vitae (25 lipca 1968).
 7. Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, Warszawa 2003.
 8. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej: Poradnia dla narzeczonych, pierwsze spotkanie w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Płciowość, jako dar i zadanie.
 9. Dziewiecki M.: Szczęśliwe małżeństwo w trudnych czasach, w: W stronę rodziny. Teoria i praktyka, Red. G. Koszałka, J. Młyński, K. Czapla, Ząbki 2014, s. 167 – 181.
 10. Fijałkowski W., Neugebauer K., Stelmaszczyk A.: Dar jedności. Nowe spojrzenie na erotyzm człowieka, Warszawa 1988.
 11. Knotz K.: Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa 2009.
 12. Kornas-Biela D., Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, w: Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny, red. M. Troszczyński, Warszawa 2006, s. 115 – 130.
 13. Kupczak J.: Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków 2006.
 14. Kwiatkowski P.: Od teologii ciała do duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Prorocza myśl katechez św. Jana Pawła II. „Teologia Praktyczna” T. 16: 2015 s. 141-156.
 15. Lubowicki K.: Tajemnice życia rodzinnego. Podstawy duchowości małżeńskiej, Kraków 2002.
 16. Meissner K.: K. Meissner: Droga rozwiązania problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa W: Memoriał krakowski. Uzasadnienie katolickiej nauki tyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego (Kraków 1968) oraz Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae (Kraków 1969). Oprac. J. Bajda, K. Meisner. Poznań 2012, s. 51-62.
 17. Meissner K.: Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Poznań b.r.w.
 18. Meissner K., Suszka B.: O małżeństwie, Poznań 2001.
 19. Polak M.: Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego kapłana, Poznań 2016.
 20. Półtawska W.: Samo życie, Częstochowa 2007.
 21. Pulikowski J.: Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Poznań 2010.
 22. Pulikowski J.: Warto naprawić małżeństwo, Poznań 2008.
 23. Sujak E., Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1991.
 24. Sujak E.: Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Książka dla doradców i duszpasterzy, Lubliniec 2015.
 25. Weigel G.: Świadek nadziei. Biografia Jana Pawła II, tłum. z ang. (zbiorowe). Kraków 2000.
 26. Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2001.