Formy życia małżeńsko-rodzinnego wśród polskich emigrantów w Dublinie – pomiędzy rozłąką a kohabitacją

Main Article Content

Marcin Lisak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisak, M. (2010). Formy życia małżeńsko-rodzinnego wśród polskich emigrantów w Dublinie – pomiędzy rozłąką a kohabitacją. Teologia Praktyczna, (11), 7-25. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.01
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barren A., Bergin A.: The economic contribution of immigrants in Ireland. W: Immigration and social change in the Republic of Ireland. Red. B. Fanning. Manchester 2007.
 2. Barrett A., Kearney I., Goggin J.: Quarterly Economic Commentary. Spring 2009. Economic and Social Research Institute. Dublin 2009.
 3. Borowik I., Doktór T.: Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Kraków 2001.
 4. Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland. Dublin 2008.
 5. Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland. Dublin 2008.
 6. Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland. Dublin 2008.
 7. Cholewinski R.: Family Reunification and Conditions Placed on Family Members: Dismantling a Fundamental Human Right. „European Journal of Migration and Law”. R. 2002 nr 4.
 8. Debaene E.: Dialog międzykulturowy. Polska diaspora a społeczeństwo irlandzkie po roku 2004.
 9. Drinkwater S., Eade J., Garapich M.: Class and Ethnicity: Polish Migrants in London. Economic and Social Research Council End of Award. Raport z badań. Surrey 2007.
 10. Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku: Red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak. Kraków 2010.
 11. Galica-Orzechowska N., Gibbons P.: Proces integracji polskich migrantów na obszarach wiejskich Republiki Irlandii. W: Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku: Red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak. Kraków 2010.
 12. Geddes A.: The Politics of Migration and Immigration in Europe. London 2003.
 13. Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Emigracja ostatnia?. Warszawa 2009.
 14. Grubka M.: Polish Chaplaincy in Dublin: „Dominicans for Poles”. Report 14.02.2006 –29.09.2010. Dublin 2010 (Archiwum Irlandzkiej Prowincji Dominikanów).
 15. Kawczyńska-Butrym Z.: Migracja: Perspektywa mikrospołeczna – indywidualne i rodzinne zyski, koszty i straty. W: Migracja – wyzwanie XXI wieku. Red. M. Zięba. Lublin 2008.
 16. Kofman E.: Family Related Migration: a Critical Review of European Studies. „Journal of Ethnic and Migration Studies”. R. 2004 nr 30(2).
 17. Kołkiewicz A.: Związki nieformalne jako współczesne wyzwanie dla działalności formacyjnej Kościoła. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008.
 18. Krings T., Bobek A., Moriarty E., Salamonska J., Wickham J.: Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland. „Sociological Research Online”. R. 2009 nr 14(2/3).
 19. Kropiwiec K., King-O’Riain R.: Polish Migrant Workers In Ireland. National Consultive Commitee on Racism and Interculturalism Ireland. Dublin 2006.
 20. Lisak M.: Religiousness of Polish Immigrants: Limits of the Secularization Thesis. University of Dublin Trinity College, Irish School of Ecumenics, maszynopis. Dublin 2009.
 21. Littell J., Schuerman J.: A synthesis of research on family preservation and family reunification programs. Chicago 1995.
 22. Mariański J.: Czy Kościół jest przeciwny badaniom socjologicznym? W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin 1997.
 23. Mullally S.: Children, citizenship and constitutional change. W: Immigration and social change in the Republic of Ireland. Red. B. Fanning. Manchester 2007.
 24. Okólski M.: Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej. W: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Red. E. Jadźwińska, M. Okólski. Warszawa 2001.
 25. Ossowska M.: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa 2005.
 26. Phadraig M., Hilliar B.: Socio-economic Change in Ireland since the 1980s: The Tiger, the Transnational Corporations and the Peace Dividend. W: Changing Ireland in International Comparison. Red. B. Hilliard, M. Phadraig. Dublin 2007.
 27. Plewko J.: Instytucjonalne formy opieki nad emigracją z ziem polskich. Zarys problematyki. „Roczniki Nauk Społecznych KUL”. R. 2009 nr 1(37) .
 28. Population and Migration Estimates April 2010. Dublin–Cork 21.09.2010.
 29. Radiukiewicz A.: Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań. Związek Biur Porad Obywatelskich. Warszawa 2006.
 30. Ruhs E., Quinn E.: Ireland: from Rapid Immigration to Recession. Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) Oxford University, Economic and Social Research Institute, Dublin, wrzesień 2009 http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cf m?ID=740.
 31. Salganik M., Heckathorn D.: Sampling and estimation in hidden populations using respondent-driven sampling. „Sociological Methodology”. R. 2004 nr 34.
 32. Share P., Tovey H, Corcoran M.: A Sociology of Ireland. Dublin 2007.
 33. Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002.
 34. Wnuk-Lipiński E.: Świat międzyepoki. Kraków 2004.