Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce

Main Article Content

Tomasz Wielebski
Mateusz Tutak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielebski, T., & Tutak, M. (2010). Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teologia Praktyczna, (11), 27-50. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.02
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Baniak J.: Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków 2007.
 2. Benedykt XVI: Wystąpienie podczas wizyty w Domu dla osób starszych pw. św. Piotra. Londyn, 18. września 2010 r. „Wiadomości KAI”. R. 2010 nr 38.
 3. Boguszewski R.: Polak – na zawsze katolik? Polska religijność w latach 1998–2008 na podstawie badań CBOS. „Więź”. R. 51: 2008 nr 9.
 4. Borowik I.: Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojenne Polsce. Kraków 1997.
 5. Centrum Badania Opinii Publicznej: Zachowania konsumenckie. Komunikat z badań. Warszawa 2008. www.cbos.pl
 6. Centrum Badania Opinii Społecznej: Zakupy – gdzie i co kupujemy. Komunikat z badań. Warszawa 2004. www.cbos.pl
 7. Centrum Badania Opinii Społecznej: Dwie dekady przemian religijności w Polsce. Warszawa 2009. www.cbos.pl.
 8. Centrum Badania Opinii Społecznej: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa 2009. www.cbos.pl.
 9. Dominicantes 2009 – 30 lat badań praktyk religijności w Polsce. www. iskk./pl/index.php?view= article&catid=38%3Akosciol-wpolsce@id
 10. Gudaszewski G.: Statystyka dominicantes i communicantes jako metoda obserwacji i analizy aktywności. W: Socjologia życia religijnego w Polsce. Red. S. H. Zaręba. Warszawa 2009.
 11. Gudaszewski G.: Statystyka praktyk niedzielnych w diecezjach objętych badaniami postaw religijnych, w: Religia. Kościół. Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996–2006. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2006.
 12. GUS: Prognoza ludności na lata 2008–2035. Warszawa 2009.
 13. GUS: Rocznik Demograficzny 2009. Warszawa 2009.
 14. Instytut Badania Rynku Pentor: Stosunek Polaków do handlu w niedziele. Warszawa 2006. www.pentor.pl/main.xml
 15. Jan Paweł II: List do ludzi w podeszłym wieku. Watykan 1999.
 16. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.
 17. Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. T. 1. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.
 18. Kluzowa K.: Demografia. W: Encyklopedia socjologii. T. 1 (A–J). Warszawa 1998.
 19. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013 Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 20. Mariański J.: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowanie, czyli z jaką religijnością do Europy. „Socjologia Religii”. T. 2: 2004.
 21. Mariański J.: Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Zdaniewicz. Warszawa 2001.
 22. Mariański J.: Obowiązkowe praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991. Red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1993.
 23. Mariański J.: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004.
 24. Molenda R.: Statystycznie religijni. „Idziemy”. R. 2010 nr 22.
 25. Ośrodek Badania Opinii Publicznej: Czy chcemy kupować w niedziele? Warszawa 2004. www.tns-global.pl
 26. Ośrodek Badania Opinii Społecznej Omnias, Czy chcemy kupować w niedzielę? Warszawa 2004, www.tns-global.pl
 27. Papieska Rada do Spraw Świeckich: Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i świecie. Watykan 1998.
 28. Pawlina K.: Młodzież szkolna o swoich problemach. Warszawa 2010.
 29. Piwowarski W.: Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 1973 nr 26.
 30. Podpisano „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”. „Wiadomości KAI”. R. 2008 nr 7.
 31. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Red. M. Boni. Warszawa 2009.
 32. Przygoda W.: Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009.
 33. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes
 34. Sondaż PBS: Zakupy w niedziele. Sopot 2002. www.wiadomości.polska.pl/spoleczentwo/article,Sondaz,id,5779.htm
 35. Szawiel T.: Religijna Polska, religijna Europa. „Więź”. R. 51: 2008 nr 9.
 36. Ślęzak-Tazbir W.: Kupując sens życia. Konsumpcja jako nowa religia w zsekularyzowanym świecie. „Socjologia Religii”. T. 4: 2006.
 37. Zaręba S.H.: Rytualistyczne zaangażowanie Polaków – regres czy stabilizacja? W: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2004.
 38. Zdaniewicz W., Adamczuk L., Wstęp. W: Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa 2000.