Powołaniowy wymiar nowej ewangelizacji w duszpasterstwie zwyczajnym w parafii

Main Article Content

Mieczysław Polak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polak, M. (2010). Powołaniowy wymiar nowej ewangelizacji w duszpasterstwie zwyczajnym w parafii. Teologia Praktyczna, (11), 85-93. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Blachnicki F.: Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi. Lublin 1991.
 2. Ciecieląg P.: Parafia w świadomości mieszkańców Archidiecezji Poznańskiej. W: Instytut
 3. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: Postawy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich. Poznań 2005.
 4. Firlit E.: Poczucie i przejawy więzi parafialnej w latach dziewięćdziesiątych. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Zdaniewicz. Warszawa 2001.
 5. Firlit E.: Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Studium socjologiczne. Warszawa 1998.
 6. Jan Paweł II: List do Młodych całego świata. Watykan 1985.
 7. Kochel J.: Katecheza ewangelizacyjna. „Horyzonty Wiary”. R. 2001 nr 1.
 8. Krucina J.: Ewangelizacja – odnowione imię całej działalności Kościoła. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina. Wrocław 1979.
 9. Langer W.: Nowa ewangelizacja? Problemy dotyczące pojęcia i programu. W: W służbie człowiekowi. Red. Z. Marek. Kraków 1991.
 10. Mariański J.: Parafia ośrodkiem skupienia społecznego. „Summarium”. T. 22–23: 1993–1994. Lublin 1997.
 11. Paweł VI: Przemówienie do kleru rzymskiego (24 czerwca 1963).
 12. Polak M.: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy. Poznań 2007.
 13. Siwek G.: Duszpasterstwo zwyczajne. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.
 14. Skowronek A.J.: Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Czego oczekuję od Kościoła? Włocławek 1999.