Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów
PDF

Słowa kluczowe

formacja
kapłaństwo
doskonałość
prawo kanoniczne

Jak cytować

Kantor, R. (2010). Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów. Teologia Praktyczna, (11), 95–108. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.06

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.06
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI: Eucharystia i świętość (Anioł Pański, 18 września 2005) „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 1.

Benedykt XVI: Wierzcie w moc waszego kapłaństwa. Przemówienie podczas spotkanie z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 6–7.

Gajda P.: Wybrany, konsekrowany i posłany. Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Tarnów 2006.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Pallottinum Poznań 2001.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Watykan 1992.

Jan Paweł II: Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Kraków 1996.

Jan Paweł II: Homilia w Mariborze (19 maja 1996 ). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 17: 1996 nr 7–8.

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.

Jan Paweł II: Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Być kapłanami według Serca Jezusa. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 24: 2003 nr 5.

Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Watykan 1994.

Kongregacja ds. Duchowieństwa: Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Watykan 2002.

Otaduy J.: Comentario al can. 276 CIC. W: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico. Vol. II/1. Red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña. Pamplona 2002.

Sobór Watykański II: Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius.

Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Św. Augustyn: Wyznania.