Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów

Main Article Content

Robert Kantor

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kantor, R. (2010). Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów. Teologia Praktyczna, (11), 95-108. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Eucharystia i świętość (Anioł Pański, 18 września 2005) „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 1.
 2. Benedykt XVI: Wierzcie w moc waszego kapłaństwa. Przemówienie podczas spotkanie z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 6–7.
 3. Gajda P.: Wybrany, konsekrowany i posłany. Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Tarnów 2006.
 4. II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Pallottinum Poznań 2001.
 5. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Watykan 1992.
 6. Jan Paweł II: Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Kraków 1996.
 7. Jan Paweł II: Homilia w Mariborze (19 maja 1996 ). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 17: 1996 nr 7–8.
 8. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 9. Jan Paweł II: Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Być kapłanami według Serca Jezusa. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 24: 2003 nr 5.
 10. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Watykan 1994.
 11. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Watykan 2002.
 12. Otaduy J.: Comentario al can. 276 CIC. W: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico. Vol. II/1. Red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña. Pamplona 2002.
 13. Sobór Watykański II: Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius.
 14. Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis.
 15. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 16. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
 17. Św. Augustyn: Wyznania.