Wychowanie młodego człowieka do życia modlitwy

Main Article Content

Stanisław Głaz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głaz, S. (2010). Wychowanie młodego człowieka do życia modlitwy. Teologia Praktyczna, (11), 153-166. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bajda J.: Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005.
 2. Dziekoński S.: Funkcje katechezy w wychowawczym posłannictwie rodziny chrześcijańskiej. W: Drogi katechezy rodzinnej. Red. E. Osewska, J. Stala. Poznań 2002.
 3. Dziuba A.: Modlitwa jako relacja międzyosobowa. „Katecheta”. R. 1982 nr 5.
 4. Exline J., Rose E.: Religious and spiritual struggles. W: Handbook of the psychology of religion and spirituality. Red. R. Paloutzian, C. Park. New York 2005.
 5. Gielas J., Głaz S.: Udział rodziców w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci. W: Człowiek i jego życie religijne. Red. S. Głaz. Kraków 2009.
 6. Gogacz M.: On ma wzrastać. Warszawa 1990.
 7. Hansemann G.: Wychowanie religijne. Warszawa 1988.
 8. Jan Paweł II: Adhortacja Apostolska Familiaris consocrtio.
 9. Jan Paweł II: List do Rodzin. Watykan 1994.
 10. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego 1993.
 12. Kulpaczyński S.: Katechetyczna dydaktyka modlitwy. Lublin 1989.
 13. Kwiek M.: Mały katechizm życia rodzinnego. Wrocław 1994.
 14. Leist M.: Pierwsze kroki ku Bogu. Warszawa 1979.
 15. Migut B.: Wspólny udział małżonków w Eucharystii. „Studia Pastoralne”. R. 2009 nr 5.
 16. Muller J.: Modlimy się z dziećmi. Kraków 1992.
 17. Niewiadomska I.: Wychowanie. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002.
 18. Richards H.: Co mówił Jezus. Warszawa 1984.
 19. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationes.
 20. Sobór Watykański II. Konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum concilium.
 21. Stala J.: Profetyczny wymiar rodzicielstwa. „Polonia Sacra”. R. 1999 nr 4.
 22. Stala J.: Społeczno-kulturowy kontekst współczesnych zagrożeń edukacji religijnej w rodzinie. „Studia Pastoralne”. R. 2008 nr 4.
 23. Staniek E.: Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu. „Wychowawca”. R. 1994 nr 6.
 24. Stimpfle J.: Elementarz rodziny katolickiej. Opole 1989.
 25. Tamminen K.: Religious Devolopment in Childhood and Adolescence: An Empirical Study. Helsinki 1991.
 26. Tunkiewicz M.: Podmiot i przestrzeń duchowa wczesnej formacji prorodzinnej. W: Godność człowieka i rodziny. Red. W. Nowak, M. Tunkiewicz. Olsztyn 2007.
 27. Vergote A.: Modlitwa i psychologia. „Znak”. R. 1997 nr 9.
 28. Walesa Cz.: Rozwój religijności człowieka. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Red. S. Głaz Kraków 2006.
 29. Wojtasik K.: Modlitwa a osobowość, Kraków 2003.
 30. Wójcik E.: O wychowaniu dzieci i młodzieży. Pelplin 1993.