Oziębłość duchowa a dążenie człowieka do komunii z Bogiem

Main Article Content

Jacek Hadryś

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hadryś, J. (2010). Oziębłość duchowa a dążenie człowieka do komunii z Bogiem. Teologia Praktyczna, (11), 167-178. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bunge G.: Acedia-duchowa depresja. Kraków 2007.
 2. Ewagriusz z Pontu: Pisma ascetyczne. T. 1. Kraków 1998.
 3. Garrigou-Lagrange R.: Trzy okresy życia wewnętrznego. Poznań 1960.
 4. Gogola J.: Teologia komunii z Bogiem. Kraków 2003.
 5. Hadryś J.: Aby lepiej modlić się. Poznań 2002.
 6. Jan od Krzyża: Noc ciemna II, 12, 5, W: Tenże: Dzieła. Kraków 1998.
 7. Kania A.: Osiem przeszkód na drodze rozeznania duchowego. W: http://www.katolik.pl/
 8. Macheta L.: Demon południa i zafałszowanie egzystencji. Kraków 2003.
 9. Olivera B.: Eine Traurigkeit, die das Verlangen nach Gott zersetzt. „Monastische Informationen”. R. 2008 nr 135. http://www.ocso.org/HTM/aglet2007-germ.htm
 10. Słomkowski A.: Teologia życia duchowego. T. 1. Ząbki 2002.
 11. Tanquerey A.: Zarys teologii ascetycznej i mitycznej. T. 2. Warszawa 2003.
 12. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna, 28, 4 W: Skrót zarysu teologii (Sumy Teologicznej) św. Tomasza z Akwinu OP. Red. F. Bednarski. Warszawa 2000 s. 222.
 13. Urbański S.: Oziębłość duchowa. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin - Kraków 2002.
 14. Zbiciak J.: Asceza w świeckim życiu poświęconym Bogu. W: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie. Red. W. Słomka. Lublin 1985.