Posługa społeczna Kościoła – nowe wyzwanie dla Kościoła w Polsce

Main Article Content

Wiesław Przygoda

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przygoda, W. (2010). Posługa społeczna Kościoła – nowe wyzwanie dla Kościoła w Polsce. Teologia Praktyczna, (11), 179-188. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Biela B.: Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002.
 2. Borutka T.: Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała 1996.
 3. Czekański M.: Chrześcijanin wobec wyborów politycznych. Przewodnik. Kraków 2000.
 4. Defois D.: Les chretiens dans la societe. Le mystere du salut dans sa traduction sociale. Paris 1986.
 5. Drożdż B., Przygoda W.: Pluralizm społeczno-kulturowy. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 6. Fiałkowski M. Pamuła S. [i in.]: Apostolat społeczny katolików świeckich. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.
 7. Florczyk M.: Teologiczne motywy zaangażowania świeckich w życie polityczne. W: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice 2000.
 8. Geck L.H.: Aufbruch zur sozialen Pastoral. T. 1–2. Essen 1969
 9. Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Lublin 2003.
 10. Kamiński R.: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.
 11. Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.
 12. Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa 2000.
 13. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba. Warszawa 2004.
 14. Mariański J.: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004.
 15. Mariański J.: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowanie, czyli z jaką religijnością do Europy? „Socjologia Religii”. T. 2: 2004.
 16. Mazurkiewicz P.: Kościół i demokracja. Warszawa 2001.
 17. Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin 1998.
 18. Przygoda W.: Apostolat społeczny. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 19. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001.
 20. Steinkamp H.: Sozialpastoral. Freiburg im Br. 1991.
 21. W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. Red. W. Lechowicz. Tarnów 2002.
 22. Wal J., Przygoda W.: Społeczne duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 23. Wal J.: Miejsce i rola posługi charytatywnej w całokształcie duszpasterstwa społecznego Kościoła. „Polonia Sacra”. R: 45: 1997 nr 1.
 24. Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym. Red. A. Marcol. Opole 1994.
 25. Zaręba S.: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa 2003.