U początków katolickiej nauki społecznej

Main Article Content

Tomasz Głuszak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głuszak, T. (2010). U początków katolickiej nauki społecznej. Teologia Praktyczna, (11), 189-198. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Anzenbacher A.: Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej. Tłum. L. Łysień. Kraków 2010.
 2. Benedykt XVI: Leon XIII i wielkie problemy współczesności. Msza św. z okazji 200-lecia urodzin papieża Vincenza Gioacchina Pecciego (5.IX. 2010). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 31: 2010 nr 10.
 3. Boedec F., Madelin H.: L’evangile social. Guide pour une lecture des encycliques sociales. Paris 1999.
 4. Charentenay P.: Vers la justice de l’Evangile. Introduction a la pensee sociale de l’Eglise. Paris 2008.
 5. Ducourneau J.Y.: Jesus, l’Eglise et les pauvres. Burtin 2010.
 6. Głuszak T.: Społeczna misja ludzkości na przykładzie Rdz 1,27–28. „Ateneum Kapłańskie”. T. 150: 2008 nr 593.
 7. Kaczmarek L.: Katolicka nauka społeczna. Szkice katechez dla dorosłych. Katowice 1985.
 8. Kowalczyk S.: Człowieka a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin 1994.
 9. Kowalczyk S.: Liberalizm i jego filozofia. Katowice 1995.
 10. Majka J.: Kwestia społeczna i próby jej rozwiązania: od Rerum novarum do Sollicitudo rei socialis. „Ateneum Kapłańskie”. T. 83: 1991 nr 116.
 11. Mądel K.: Szkoły i ruch katolicko-społeczne. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Kraków 2004.
 12. Merkle J.A. Sndden E.: Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna. Tłum. A. Bielecka. Warszawa 2009 .
 13. Meyer C.F: Marxismus. W: Wörterbuch des Christentums. Dusseldorf 1988.
 14. Olszar H.: Rozwój przemysłu w XIX stuleciu i jego konsekwencje dla Europy. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego. Red. J. Kupny, S. Fel. Katowice 2003.
 15. Pius XII: Przemówienie na uczczenie pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum novarum, papieża Leona XIII na temat kwestii społecznej. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. 1. Red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski. Rzym – Lublin 1987.
 16. Piwowarski W.: ABC katolickiej nauki społecznej. Pelplin 1993.
 17. Piwowarski W.: Katolicka nauka społeczna. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Warszawa 1999.
 18. Schasching J.: Tło kulturowe i aktualne zagadnienia encykliki Rerum novarum. „Colloquium Salutis”. T. 14: 1984.
 19. Skrzeszewski CZ.: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Warszawa 1978.
 20. Wiśniewski J.: Historia społeczna Europy. Olsztyn 2009.