Dominikańska Szkoła Wiary dziesięć lat później

Main Article Content

Marek Grubka

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grubka, M. (2010). Dominikańska Szkoła Wiary dziesięć lat później. Teologia Praktyczna, (11), 211-226. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.14
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Akta Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Dominikanów. Warszawa 2002.
 2. Akta Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Warszawa 2006.
 3. Akta zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Warszawa 2010.
 4. Azpiroz Costa C.: Do naszego Brata Krzysztofa Popławskiego, prowincjała, i do Braci Prowincji Polskiej. List Generała Zakonu. W: Akta zwyczajne Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego 2010. Warszawa 2010.
 5. Grubka M.: Dominikanie dla Polaków w Dublinie. Posługa duszpasterska w przestrzeni irlandzkiego doświadczenia wiary. „Teologia Praktyczna”. T. 8: 2007.
 6. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.
 7. Jan Paweł II: Encyklika Fides et ratio. Libreria Editrice Vaticana. Watykan 1998.
 8. Lisak M.: Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie grupy osób religijnych. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.
 9. Na księżyc, czy do Wieliczki? – z prowincjałem polskich dominikanów o. Krzysztofem Popławskim rozmawiali Roman Bielecki OP i Dominik Jurczak OP. „W Drodze”. R. 2010 nr 3(439).
 10. Niparko R.: Dorosłych katecheza. W: Leksykon teologii pastoralnej. Lublin 2006.
 11. Polish Chaplaincy in Dublin: „Dominicans for Poles”. Short report: 14th February 2006 – 26th August 2010. Dublin 2010.
 12. Przybecki A.: Duszpasterstwo akademickie. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002.
 13. Przybyłowski J.: Apostolat ewangelizacyjny szansą odnowy duszpasterstwa młodzieży. W: „Ateneum Kapłańskie”. R. 2002 nr 2(558).
 14. Przybyłowski J.: Wychowanie i formacja chrześcijańska ludzi dorosłych a misja duszpasterska Kościoła. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008.
 15. Wiśniewska K.: Poszukiwania po czterdziestce. „Gazeta Wyborcza”, 05.07.2008 http://wyborcza.pl/1,90705,5426494,Poszukiwania_po_czterdziestce.html;