Realizacja programu duszpasterskiego »Otoczmy troską życie« w diecezji legnickiej

Main Article Content

Bogusław Wolański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolański, B. (2010). Realizacja programu duszpasterskiego »Otoczmy troską życie« w diecezji legnickiej. Teologia Praktyczna, (11), 245-257. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.16
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Otoczmy troską życie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
  2. Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. T. 1. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.
  3. Kantowski K., Stułkowski S.: Otoczmy troską życie. W: Otoczmy troską życie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2008/2009. Red. S. Sułkowski. Poznań 2008.
  4. Kluwak M.: Analiza realizacji programu duszpasterskiego diecezji legnickiej „Otoczmy troską życie”. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne”. R. 18: 2009 nr 4 (71).
  5. Olszewski M.: Programy duszpasterskie w Polsce. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
  6. Piechaczek K.: Teoria i praktyka w programach duszpasterskich. Rola materiałów praktycznych dla duszpasterzy. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.
  7. Wielebski T.: Cele, sposoby, formy i środki programowania duszpasterskiego. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.
  8. Zimoń D.: Wprowadzenie. W: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2006/2007. Katowice 2006.