Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce

Main Article Content

Marek Fiałkowski

Abstrakt

Duszpasterstwo Kościoła, którego celem jest doprowadzenie człowieka do zbawienia musi uwzględniać niezmienne zasady płynące z Objawienia i Tradycji, a równocześnie być uwarunkowane, roztropnie dostosowane do zmieniających się okoliczności czasu i miejsca. W tym działaniu Kościoła swoje miejsce i zadania mają popularne dziś, także w Polsce, zrzeszenia religijne. Wskazane w artykule pola aktywności nie wyczerpują wszystkich zadań, jakie stoją dziś przed wspomnianymi zrzeszeniami, ale można je uznać za ważne w kontekście obecnej sytuacji Kościoła w Polsce. Analiza zadań, jakie stoją przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce jest trudna z kilku powodów. Dynamika współczesnych przemian sprawia, że koncentrujemy się nierzadko na powierzchni zjawisk i brakuje nam czasu na głębszą refleksję. Odbija się to na rozeznawaniu znaków czasu, które pozwala rozstrzygnąć, co naprawdę można uznać za wskazówkę Opatrzności Bożej, ukazującą Kościołowi problemy, które należy potraktować priorytetowo i z uwagą. Niniejszy artykuł stara się podjąć to wyzwanie i zaproponować nowe odczytanie współczesnych znaków czasu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiałkowski, M. (2015). Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce. Teologia Praktyczna, (16), 31-41. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marek Fiałkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii

OFMConv, dr hab. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Referencje

 1. Cattaneo A.: I movimento ecclesiali: aspetti ecclesiologici. „Annales Theologici” T. 11: 1997 nr 2.
 2. Fiałkowski M.: Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2010.
 3. Fiałkowski M.: Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży. „Warszawskie Studia Pastoralne” R. 9:2014 nr 1.
 4. Fiałkowski M.: Ruchy religijne jako miejsce i narzędzie nawrócenia. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2015.
 5. Fiałkowski M.: Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz 2011.
 6. Fiałkowski M.: Zasady udziału Kościoła w rozwoju świata. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” R. 4:2012.
 7. Franciszek: Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim. Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Watykan 18.05.2013. OsRomPol R. 34:2013 nr 7.
 8. Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003.
 9. Jan Paweł II: Poznawać i pogłębiać prawdę o człowieku i Bogu. Spotkanie z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury. „L’Osservatore Romano” R. 25: 2004 nr 5.
 10. Kamiński R.: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.
 11. Kamiński R.: Kościół a życie polityczne jako problem pastoralny. „Roczniki Teologiczne” R. 53:2006 z. 6.
 12. Kamiński R.: Małe grupy a odnowa Kościoła. „Homo Dei” T. 54:1995 nr 4.
 13. Moingt J.: Przebaczenie grzechów, grzechów odpuszczenie. W: Wierzę. Red. J. Salij. Kielce 2013.
 14. Potocki A.: Stowarzyszenia katolickie w misji Kościoła. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Program duszpasterski na rok 1994/95. Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1994.
 15. Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce. W: II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze. Poznań-Warszawa [1991].
 16. Ratzinger J.: Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce. „Communio”. T. 19:1999 nr 6.
 17. Sievernich M.: Basisgemeinde. W: Lexikon der Pastoral. Hrsg. Von. K. Baumgartner, P. Scheuchenpflung. Bd. 1. A-Ki. Freiburg-Basel-Wien 2002.
 18. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Warszawa-Poznań 2001.
 19. Śmigiel W.: Eklezjalność zrzeszeń religijnych. Pelplin 2015.
 20. Weron E.: Ruchy odnowy we współczesnym Kościele. Poznań 1993.
 21. Wrońska H.: Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 2007.