Problematyka powołania do życia konsekrowanego w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Main Article Content

Jerzy Kostorz

Abstrakt

Bez wątpienia problematyka powołania do życia konsekrowanego należy do kluczowych tematów w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Na tym etapie katechizacji młody człowiek dokonuje wyborów dalszej drogi życiowej i decyduje o własnym losie. Z uwagi na znaczenie katechetyczne problematyki powołania do życia konsekrowanego, warto nad nią podjąć refleksję i najpierw ukazać czy i w jaki sposób pojawia się ona w podstawie programowej katechezy i programach nauczania religii w liceum, technikum i w szkole zawodowej. Powstaje pytanie na ile obecna jest tam tematyka powołania życiowego i tej szczególnej formy jaką jest życie konsekrowane? Poszukajmy zatem na to pytanie odpowiedzi. Opisując problematykę powołania do życia konsekrowanego, zwrócimy uwagę na cele, treści i zadania bezpośrednio i pośrednio związane z powołaniem i życiem konsekrowanym. Zaakcentujemy problem kształtowania w uczniach umiejętności dokonywania właściwych wyborów dalszej drogi życiowej oraz wskażemy na potrzebę zmian programowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostorz, J. (2015). Problematyka powołania do życia konsekrowanego w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Teologia Praktyczna, (16), 157-166. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jerzy Kostorz, Uniwersytet Opolski w Opolu. Wydział Teologiczny

ks. dr hab., prof. nadz. UO, pracownik Katedry Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

Referencje

 1. Franciszek: List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Świadkowie radości. (21 listopada 2014).
 2. Giemza B.: Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II : Studium teologicznopastoralne. Wrocław 2012.
 3. Gołębiewski J.: Dar życia konsekrowanego. rozważania w świetle Adhortacji Vita con-secrata Warszawa 1998.
 4. Gurga A.: Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego (16 listopada 2014).
 5. Jan Paweł II: Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita consecrata (25 maja 1996).
 6. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum nr AZ-4-01/10. W: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
 7. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum nr AZ-6-01/10. W: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.
 8. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10. W: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.
 9. Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2010.
 10. Mierzwa I.: Życie konsekrowane. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.
 11. Paszkowska T.: Konsekracja. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002.
 12. Podlejski Z.: Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła. Kraków 2015.
 13. Rakitina A.: Dlaczego współczesna młodzież nie spieszy się z dorastaniem? http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_05_02/Dlaczego-wspolczesna-mlodziez-nie-spieszy-sie-z-dorastaniem-4336/ [dostęp: 16.09.2015].
 14. Sobór Watykański II: Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakon-nego Perfectae caritatis. W: Sobów Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tłum. pl. Poznań 2002.
 15. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. w: Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tłum. pl. Poznań 2002.
 16. Zubert B.:, Konsekrowane życie . W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Red. A. Szostek, B. Migut, R. Sawa (i in.). Lublin 2002.