Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha w posłudze katechetycznej

Main Article Content

Mirosław Gogolik

Abstrakt

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, pośród wielu postulatów i zaleceń, zwraca się do wiernych Kościoła z gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Podejmując to życzenie Franciszka warto przemyśleć i odkryć na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha w przestrzeni katechetycznej, ich miejsce w przepowiadaniu katechetycznym i formy czynnego wypełniania tychże uczynków miłosierdzia, podejmowane i inspirowane przez szkolne lekcje religii oraz katechezę parafialną. W tym celu analizie zostaną poddane współcześnie obowiązujące dokumenty katechetyczne, materiały programowe katechezy w Polsce oraz wybrane pomoce do nauczania religii, mianowicie podręczniki, karty pracy, wykorzystywane na kolejnych etapach edukacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gogolik, M. (2015). Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha w posłudze katechetycznej. Teologia Praktyczna, (16), 167-185. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mirosław Gogolik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. dr hab. teologii, adiunkt w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

Referencje

 1. Aby nie ustać w drodze. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 2. Beck E.: Wierzę. Mały Katechizm katolicki. Tarnów - Poznań 2001.
 3. Chodźmy razem. Red. W. Kubik. Kraków 2013.
 4. Drogi ścieżki powołania. Red. Z. Marek. Kraków 2004.
 5. Drogi świadków Chrystusa w rodzinie. Red. Z. Marek. Kraków 2014.
 6. Drogi świadków Chrystusa w świecie. Red. Z. Marek. Kraków 2013.
 7. Franciszek: Bulla Misericordiae vultus. Rzym 2015.
 8. Jestem chrześcijaninem. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2011.
 9. Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Red. Z. Marek. Kraków 2011.
 10. Jestem z wami. Red. W. Kubik. Kraków 2012.
 11. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2011.
 12. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2011.
 13. Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa. Red. W. Kubik. Kraków 2011.
 14. Katechizm Kościoła katolickiego 1994.
 15. Kochamy Pana Jezusa. Red. W. Kubik. Kraków 2012.
 16. Kochamy Pana Jezusa. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 17. Komisja Wychowania Katolickiego. Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski: Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2004.
 18. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.
 19. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Uchwała z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, „Katecheta” 9: 2010.
 20. Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Kielce 2005.
 21. Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2010.
 22. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium Ogólne o Katechizacji 1998.
 23. Krzyżewski P.: Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania. Poznań 2014.
 24. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M.: Słownik pedagogiczny. Warszawa 2009.
 25. Meuser B., Baer N.: Youcat Polski. Bierzmowanie. Częstochowa 2014.
 26. Ministerstwo Edukacji Narodowej: O reformie programowej. I etap edukacyjny – kształcenie zintegrowane. Biblioteczka Reformy. Warszawa 1999.
 27. Mocni miłością. Red. T. Panuś, R. Chrzanowska. Kraków 2015.
 28. Moje miejsce w Kościele. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2011.
 29. Moje miejsce w rodzinie. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2014.
 30. Moje miejsce w świecie. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 31. Obdarowani przez Boga. Red. Z. Marek. Kraków 2013.
 32. Pan Bóg kocha dzieci. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 33. Podręcznik opiekuna Szkolnego Koła Caritas. Red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek. Białystok - Warszawa 2009.
 34. Przemienieni przez Boga. Red. Z. Marek. Kraków 2014.
 35. Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. W. Kubik. Kraków 2013.
 36. Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.
 37. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Red. J. Szpet, D. Bryl. Poznań 2004.
 38. Spotkanie ze Słowem. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2011.
 39. Szpet J.: Dydaktyka katechezy. Poznań 1999.
 40. Szukam was. Red. W. Kubik. Kraków 2011.
 41. Świadek Chrystusa w świecie. Red. S. Łabendowicz. Radom 2013.
 42. Taka jest wiara Kościoła, Katechizm dla dorosłych. Red. Z. Marek. Kraków 2009.
 43. Wierzę w Boga. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 44. Wierzę w Kościół. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.
 45. Youcat Polski. Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011.
 46. Z wiarą na progu miłości. Red. Czerkawski J., Kondrak E., Nosek. Kielce 2000.
 47. Zaproszeni przez Boga. Red. Z. Marek. Kraków 2012.
 48. Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Red. Z. Marek. Kraków 2001.
 49. Żyć w miłości Boga. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2013.