INTERCULTURAL COMMUNICATIONS. ROMA-POLISH RELATIONSHIPS IN SCHOOL ENVIRONMENT – EARLY EDUCATION STAGE
PDF (English)

Słowa kluczowe

INTERCULTURAL COMMUNICATION
EDUCATION OF THE ROMA
COMMUNICATION COMMUNITY
DISCOURSE COMMUNITY
ASSIMILATION
INTEGRATION
MULTICULTURALISM

Jak cytować

Grzelak, E., & Grzelak-Piaskowska, J. (2013). INTERCULTURAL COMMUNICATIONS. ROMA-POLISH RELATIONSHIPS IN SCHOOL ENVIRONMENT – EARLY EDUCATION STAGE. Studia Europaea Gnesnensia, (7), 113–140. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2501

Abstrakt

The authors of the article were concerned with the intercultural communal communication i in a school environment. The aim of the research was to determine the barriers which impede achieving a communal goal – the increase of educational competence among Roma pupils, as well as demonstrating how the communal goals may be attained in within the boundaries of community delimited by the convention and curriculum. Finally, the authors presented the techniques of building favourable relationships at the juncture of cultures, while relying on the norms and communication strategies developed by a given community.

 

PDF (English)

Bibliografia

http://jezwegierski.blox.pl/2006/11/wystawa-wspolczesnej-sztuki-romskiej-na-moim blogu.html (last access: 21.08.2012).

Aryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [in:] Głowiński M., Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, p. 83–119.

Clark H., Communities, Commonalities, and Comunication, [in:] Gumpert J., Levinson P., Rethinking Linguistic Relativity, Cambridge 1996, p. 324–355.

Demeter G.P., Demeter, N.G., Bessonov, N., Kutenkov, V., Istoria cygan: novyj vzgl’ad, Voronež 2000

Duszak A., Języki, kultury, wspólnoty, [in:] Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U., Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002, p. 7–23.

Dyczewski L., Kultura polska w okresie przemian, Lublin 1995.

Fraser A.M., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001

Hancock I., Ame sam e rromane džene / We Are the Romani People, New York 2001.

http://babin.bn.org.pl/?p=441, (last access: 21.08.2012).

http://mighealth.net/pl/images/3/36/Promocja_zatrudnienia.pdf, http://dialog2008.pl/ index.php?page=art&artid=265 (last access: 21.08.2012).

http://stowarzyszenie.romowie.net/index.php/czytnik-artykulow/items/99.html (last access: 21.08.2012).

http://stowarzyszenie.romowie.net/index.php/kultura.37.html

http://www.cacivorba.pl/content/folk/romowie1.html, http://www.bahtale-roma.pl/ (last access: 21.08.2012).

http://www.e-kultura.net.pl/strona/194/kultura-oralna.html (last access: 21.08.2012).

http://www.katolikwchicago.com/katonline/2011/05/9.aspx (last access: 21.08.2012).

http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?typ=6 (last access: 21.08.2012).

http://www.pk.org.pl/artykul.php?id=20,

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1441,http://stowarzyszenie.romowie.net/index.php/ czytnik-artykulow/items/99.html,

http://www.romowie.com/modulep.php?name=News&file=article&sid=883 (last access: 21.08.2012).

http://www.romowie.com/romano_atmo/ra_10.pdf, [PPT] (last access: 21.08.2012).

http://www.youtube.com/watch?v=_jraB6J-L70 (last access: 21.08.2012).

http://www.youtube.com/watch?v=FoVEo74poRE&noredirect=1,http://www.youtube.com/watch?v=kwNqSrcpOxk&feature=related (last access: 21.08.2012).

http://www.youtube.com/watch?v=xCiUOSwcqME (last access: 21.08.2012).

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

Matras Y., Romani: A Linguistic Introduction, Cambridge 2002.

Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992.

Pobożniak T., Grammar of the Lovari Dialect, Kraków 1964

Sapir E., The status of linguistics as a science, [in:] Mandelbaum D., Selected writings of Eduard Sapir in language, culture and personality, Berkeley, Los Angeles 1951, p. 160–166.

Schaff A., Język a poznanie, Warszawa 1967.

Stankiewicz, P., Paramisi romane — Baśnie romskie, Białystok 2008.

Swales J., Genre analysis: English in academic and research settings, Cambridge1990.