Pressto.

Nagłowek strony

Bułgarzy w obwodzie zaporoskim na Ukrainie: tożsamość kulturowo-narodowa

Helena Krasowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/bp.2016.23.7

Abstrakt


The Zaporizhzhia oblast was created on 10 January 1939 as part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. As is generally known territories of this province were previously belonged to the Golden Horde and from 1554 year to the Crimean Khanate. From the XV to the XVII century northern part of Zaporozhzhia was the Zaporozhian Sich. The presence of the Bulgarian minority living today on the territory of the Zaporizhzhia oblast dates back to the second half of the XIX century. In the years 1861–1862 the Bessarabian Bulgarians established in these areas 34 villages and the Bulgarians from Vidin established 2. There were established 36 Bulgarian villages, now remained 30. After 1990 the Bulgarian cultural societies were created, there are Bulgarian language courses on various levels, the Bulgarian-language press, the folk groups. Bulgaria educates in its universities Ukrainian students of Bulgarian origin, as well as delegates teachers of Bulgarian language to work here. Leaders of the Bulgarian associations are visible in the region and actively participate in the promotion of their own culture.


Słowa kluczowe


Bułgarzy besarabscy; Bułgarzy widyńscy; obwód zaporoski; tożsamość towarzystwa bułgarskie; język bułgarski

Pełny tekst:

Bibliografia


Alla Karnaukh, Pomiędzy ukraińskością a sowieckością. Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu, Kraków 2015, wyd. NOMOS.

Cергій Пачев, Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье (1861-1863), Мелитополь 2007, wyd. «Издательский дом МГТ».

Cергій Пачев, Приазовські болгари: проблема збереження культурної спадщини, w: Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України, Запоріжжя 2003, s. 71–73, wyd. Сімферополь: Доля.

Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000, s. 366, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994, wyd. Obóz.

Борис Михайлов, Мелитополь. Природа, археология, история, Запорожье 2006, wyd. «Дикое Поле.

Василий Митков, Болгары на Запорожской земле: Страницы истории и культуры, Запорожье 2007, wyd. «Тандем – У».

Василий Митков, Голгофа болгар Таврии: анатомия репрессий (1920-е – 1940-е годы), Запорожье 2009, wyd. «Тандем – У».

Владимир Супруненко, Запорожский край, Запоріжжя 2007, wyd. «Просвіта».

Етнічні спільноти України. Довідник, Київ 2001, wyd. «Фенікс».

Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури), Запоріжжя 1997, wyd. «Просвіта».

Україна поліетнічна: інформаційно-бібліографічний покажчик, упорядники І. Винниченко, Л. Лойко, Київ 2003, wyd. «Геопринт».

Яков Новицкий, История г. Александровска, Екатеринослав 1905, wyd. «Типография Губернского Земства».

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 114 PDF - 72

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.