Pressto.

Nagłowek strony

Vol 23 (2016)

Balcanica Posnaniensia. Acta et studia

Spis treści

Artykuły

Spisek Jana przeciw carowi Piotrowi (928) - raz jeszcze PDF
Mirosław Jerzy Leszka 5-14
Pan Kubrat i jego pięciu synów. Teofanesa wizja przybycia Bułgarów na Półwysep Bałkański PDF
Kirił Marinow 15-34
O tajemniczym poprzedniku wielkiego żupana Serbii Stefana Nemanji, zwanym Tihomirem PDF
Błażej Szefliński 35-46
Muhajirs. Remarks on Muslims’ Emigration from the Bulgarian Lands in the Turn of 19th and PDF
Krzysztof Popek 47-70
Bułgarska misja Tadeusza Stanisława Grabowskiego w latach 1915–1918 w świetle jego publikacji na łamach tygodnika "Wiadomości Polskie" PDF
Jarosław Rubacha 71-94
"Albańska Golgota" - exodus Serbów na Korfu w czasie I wojny światowej w dyskursie publicznym międzywojennej Jugosławii PDF
Paweł Michalak 95-108
Bułgarzy w obwodzie zaporoskim na Ukrainie: tożsamość kulturowo-narodowa PDF
Helena Krasowska 109-118
Rola Biljany Plavšić w pierwszych latach istnienia Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1992–1998) PDF
Monika Skrzeszewska 119-134
Organizacje polonijne i tożsamość narodowa. Polacy w Bośni i Hercegowinie (BiH) PDF
Ewa Nowicka 135-150
Contemporary Romanian Migrations to Serbia: Stages, Actors, Reasons PDF (English)
Annemarie Sorescu-Marinkovic 151-166

Artykuły. Ius Valachicum

The Valachian way of life in stories about domestic origins in the Hungarian medieval chronicles PDF (English)
Ryszard Grzesik 167-174
Seasonal pastoral exploitation of forests in the area of Subcarpathia in the 15th and 16th century PDF
Grzegorz Jawor 175-181
The Function and genesis of the musical instrument “trombita” with special focus on the Hutsul region PDF
Justyna Małgorzata Cząstka-Kłapyta 187-196

Recenzje

Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek. Redaktorzy naukowi Teresa Wolińska, Paweł Filipczak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 652, il., mapy. PDF
Zdzisław Pentek 197-199
Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 208+4 nlb. [Byznatina Lodzensia XXI] PDF
Filip Andrzej Jakubowski 199-203
Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520. PDF
Mirosław Jerzy Leszka 203-206
Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5. PDF
Tadeusz Czekalski 207-209
Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna ̶ autokreacja ̶ postać literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 344. PDF
Ilona Czamańska 209-212


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo