Polish organisations and national identity. Poles in Bosnia and Herzegovina today

Main Article Content

Ewa Nowicka

Abstract

The article is based on anthropological fieldwork basing on participant observation andinterviews conducted in 2014 during Program „Sigma” Erazmus Mundus 2 in Tuzla,Lukavac, Sarayevoand Mostar. The interviewees were the members of Polish minority inBosnia and Herzegovina engaged in Polish cultural organisations. The study aimed atunderstanding various types of bonds with Poland as a state or the culture and even familyhistories, as presented in interviews and behaviours. The author poses the question: whyintence development of Polish organisations flourished in the period of war in 1991-1995,inspite of the fact that Polish emigration to Bosnia started in the second half of 19th century. Presently the organizations are fading and even dissapearing. The author traces manifestations of Polish identity and national ties in Bosnia and presents typology, linking particular types of Polish identity withtime and character ofemigration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowicka, E. (2017). Polish organisations and national identity. Poles in Bosnia and Herzegovina today. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 23, 135-150. https://doi.org/10.14746/bp.2016.23.9
Section
Articles

References

 1. Bugaj Tadeusz, Reemigracja ludności polskiej z Jugosławii i jej osiedlenie na Dolnym Śląsku. 1946–1947, „Rocznik Jeleniogórski”, 1982, R. 20, s. 63–91
 2. Bugaj Tadeusz, Reemigracja Ludnosci Polskiej z Jugosławii i jej osiedlenie na Dolnym Sląsku[1946–1947], „Rocznik Jeleniogórski”, 1983, R. 21, s. 83–127.
 3. Kabzińska, Iwona. Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999.
 4. Krajewska Teodora, Pamiętnik, Kraków 1989.
 5. Nowicka Ewa (red.), Swoi i obcy, Warszawa 1990.
 6. Nowicka Ewa, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Kraków 2000.
 7. Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir, U progu otwartego świata: poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998, Kraków 2001.
 8. Nowicka Ewa, Mnogolikost’ polskoj idienticznosti. Poliacy za wostocznoj granicej, „Diaspory”, 2005, nr 4, s. 6–24.
 9. Nowicka Ewa, Wierszyna, czyli z morza na ocean, w: Słowiańskie Wyspy Językowe I Kulturowe, red. Nowicka-Rusek Ewa, Głuszkowski Michał, Toruń 2013, s. 13–27.
 10. Polacy w Bośni – http://polacy-w-bosni.pl/ [dostęp: 12.12 2016].
 11. Solecki Mariusz, Utracony dom. Losy Polaków z Bośni, „Więź”, 2007, nr 10.
 12. Rekść Magdalena, Między pokojową koegzystencją a bratobójczymi walkami. Bośnia i Hercegowina jako egzemplifikacja społeczeństwa wielokulturowego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae”, 2009, t. 3, s.157–173.