Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5.

Main Article Content

Tadeusz Czekalski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czekalski, T. (2017). Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 23, 207-209. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6932
Section
Reviews