Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 208+4 nlb. [Byznatina Lodzensia XXI]

Main Article Content

Filip Andrzej Jakubowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jakubowski, F. A. (2017). Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 208+4 nlb. [Byznatina Lodzensia XXI]. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 23, 199-203. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6703
Section
Reviews

References

 1. Aṭ-Ṭabarī, History of al-Tabari, Volume 23: The Zenith of the Marwanid House: The Last Years of 'Abd al-Malik and The
 2. Caliphate of al-Walid A.D. 700-715/A.H. 81-96, translated by Martin Hinds, Albany 1990
 3. Brooks, E.W., The Arabs in Asia Minor (641-750), “The Journal of Hellenic Studies”, vol. 18 (1898), s. 185-208
 4. Cecota Błażej, Ekspansja arabska na tereny bizantyńskie (632-718) oraz początki organizacji kalifatu, w: Bizancjum i Arabowie, red. T. Wolińska, P. Filipczak, Łódź 2016, s. 298-345
 5. Chalmeta, Pedro, Invasion e Islamizacion: la sumision de Hispania y la formacion de al-Andalus, Madrid 1994
 6. de Goeje, Michael (ed.), Annales auctore Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari, 15 vols.,Lugduni Batavorum 1893
 7. de Goeje, Michael, Bibliotheca geographorum Arabicorum, 6 vols., Lugduni Batavorum 1870-1894
 8. de Goeje, Michael, Fragmenta historicorum Arabicorum, 5 vols., Lugduni Batavorum 1869-1871
 9. Donner, Fred, The Early Islamic Conquests, Princeton 1981
 10. Ḫalīfa Ibn Ḫayyāṭ, Tārīẖ Ḫalīfa. taḥqīq A. Al-ʿUmari, Ar-Riyāḍ 1985
 11. Hirschler, Konrad, Medieval Arabic Historiography: Authors as Actors, London, 2006
 12. Kaegi, Walter, Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge 1992
 13. Kennedy, Hugh, Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, przełożył i przypisami opatrzył Mateusz Wilk, Warszawa 2011
 14. Khalidi, Tarif, Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge 1994
 15. Lindsay, James, Ibn Asakir and Early Islamic Historiography, Princeton 2001
 16. Noth, Albrecht, The Early Arabic Historical Tradition. A Source-Critical-Study. Second edition with collaboration with Lawrence I. Conrad, translated from German by Michael Bonner, Princeton 1994
 17. Robinson, Chase, A Local Historian’s Debt to al-Tabari: The Case of Al-Azdi’s Ta’rikh al-Mawsil, “Journal of the American Oriental Society”, 126, 2006, s. 521-535
 18. Rosenthal, Franz, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968
 19. Tornberg, Carl (ed.), Annales regum Mauritaniae a condito idriidarum imperio ad annum fugae 726, 2 vols, Uppsala 1843-1846
 20. Tornberg, Carl (ed.), Ibn-el-Athiri chronicon: quod perfectissimum inscribitur,13 vols., Leide 1851-1874
 21. http://www.arabistyka.uw.edu.pl/zalaczniki/transkrypcja-AR-klimiuk.pdf [dostęp 2 grudnia 2016]