Pressto.

Nagłowek strony

The dilemmas of the Eastern Policy of the Republic of Poland. From dynamic equilibrium to imbalance

Karol B. Janowski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.9

Abstrakt


O ile poddać analizie sposób układania przez Polskę stosunków z sąsiadami w regionie, nasuwa się wniosek, iż pozostaje on pod presją syndromów, z którymi zdołały sobie poradzić – bądź odrzucić – kraje Europy. Nadal tedy pozostaje znalezienie się (ugruntowanie) w strefie bezpieczeństwa gwarantowanego integracją z Zachodem, ale równocześnie racjonalne i pragmatyczne ułożenie poprawnych (niekonfliktowych) stosunków ze Wschodem – Rosją, Ukrainą, Białorusią, krajami nadbałtyckimi, osobliwie Litwą. Oznacza to zdolność do racjonalnego i realnego pojmowania interesów narodowych, tj. racji stanu w konkretnych warunkach geopolitycznych – konkurencji, uzyskiwania przewagi bądź zawierania sojuszy czy kompromisów, dokonywania długofalowych wyborów.


Słowa kluczowe


interes; polityka zagraniczna; racja stanu; Rosja; syndrom

Pełny tekst:

Bibliografia


Bieleń S. (2014), Prof. Stanisław Bieleń: rusofobia jest zjawiskiem powszechnym w Polsce, interview of 15.03.2014, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-bielen-rusofobia-jest-zjawiskiem-powszechnym-w-polsce/bwyzh, 17.03.2014.

CBOS: rekordowo wysokie poczucie zagrożenia niepodległości Polski, 3–9.04.2014, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-rekordowo-wysokie-poczucie-zagrozenia-niepodleglosci-polski/kkgqb, 17.04.2014.

Co się wydarzyło w Kijowie? Siedem najważniejszych faktów, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/co-sie-wydarzylo-w-kijowie-siedem-najwazniejszych-faktow,389412.html, 30.03.2014.

Czeski „Respekt”: Sikorski nowym liderem Europy, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czeski-respekt-sikorski-nowym-liderem-europy,408462.html, 18.03.2014.

Działacze Swobody wymusili dymisję szefa telewizji, „Psie moskalski, sługusie jeden!”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dzialacze-swobody-wymusili-dymisje-szefa-telewizji-psie-moskalski-slugusie-jeden,409440.html, 30.03.2014.

Fantazje o przemocy Julii Tymoszenko. Tak Niemcy krytykują ostrą wypowiedź o Rosjanach, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15689605,_Fantazje_o_przemocy__Julii_Tymoszenko__Tak_Niemcy.html, 30.03.2014.

Flaga pod but, 25.02.2000, “Gazeta Wyborcza”.

“Foreign Policy”: w ukraińskim rządzie zasiadają źli chłopcy (2014), http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-policy-w-ukrainskim-rzadzie-zasiadaja-zli-chlopcy/ynr9r, 28.03.2014.

Gallup: Rosja czy USA – kto jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie? (2013), http://swiat.newsweek.pl/galup-international-pokoj-na-swiecie-konflikt-na-krymie-rosja-stany-zjednoczone-newsweek-pl,artykuly,282170,1.html, 16.03.2014.

Golgota Wschodu. Katyński konkurs dla 4 mln uczniów, 4.01.2000, “Rzeczpospolita”.

Janowski K. B. (1996), Kultura polityczna w Polsce czasu zmiany, in: Kultura polityczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, ed. M. Kosman, Poznań.

Kampania na granicach, 7.04.2014, “Gazeta Wyborcza”.

Komorowski: pilnujemy bezpieczeństwa bez patrzenia, co się Rosji podoba, http://www.tvn24.pl/komorowski-pilnujemy-bezpieczenstwa-bez-patrzenia-co-sie-rosji-podoba,415289,s.html, 5.04.2014.

Koniec z powieścią szpiegowską. Geremek o wydaleniu dyplomatów, 20.01.2000, “Rzeczpospolita”.

Kwaśniewski zaprosił Putina. Polska-Rosja, 30.03.2000, “Rzeczpospolita”.

Lazari A. de (2009), Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Łódź.

Milewicz E., Pamięć niemowlęcia , 18.02.2000, “Gazeta Wyborcza”.

Mińsk nie chce już Pimiennana, 7.09.2011, “Gazeta Wyborcza”.

Nowa sytuacja – nowe myślenie. Wspólny komunikat, 28.11.1989, “Rzeczpospolita”.

Nowak-Jeziorański J., 22–24.04.2000, Katyński zgrzyt. List, “Gazeta Wyborcza”.

Opozycja kpi z Tuska, http://natemat.pl/96089,opozycja-kpi-z-tuska-ktory-straszyl-polakow-wojna-czy-premier-sie-zagalopowal-o-jedno-slowo-za-duzo, 25.03.2014.

Oświadczenie Leszka Millera, 10.03.2000, “Trybuna”.

Oświadczenie premiera, 13.09.1989, “Rzeczpospolita”.

Polska to koń trojański USA w Europie, 10.2010, “European Voice”, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/81823,polska-to-kon-trojanski-usa-w-europie.html, 18.09.2011.

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP, 5,05.1939, http://pl.wikisource.org/wiki/Przem%C3%B3wienie_J%C3%B3zefa_Becka_w_Sejmie_RP_5_maja_1939_r., 15.04.2010.

Rakowski M. F., 28.03.2000, Plecami do Rosji? Zapewnienia premiera pozostają deklaracją porzuconych intencji, “Trybuna”.

Raport Urzędu Ochrony Państwa dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym oraz ujawnionych w tym zakresie przestępstw w 1999 roku, 3.04.2000, http://www.kprm.gov.pl/uop/html/Raport.html, 3.04.2000, The Report was removed from the Internet soon afterwards.

Robins R. S., Post J. M. (1999), Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Warszawa.

Rosja żąda przeprosin za burdy pod ambasadą, http://www.rp.pl/artykul/1064069.html, 13.11.2013.

Rozmawiać z Rosją jednym głosem. Polska-Rosja, MSZ krytykuje prezydenta Kwaśniewskiego, 7.03.2000, “Rzeczpospolita”.

Rybicki J., Niesiołowski S., Walendziak W., 1.06.2000, Dzwonek dla prawicy AWS, “Rzeczpospolita”.

Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 5.03.2014, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/821904FE53A00F3EC1257C920077D3F9/%24File/62_a_ksiazka.pdf, 1.04.2014.

Stiglitz J. E. (2007), Globalizacja, Warszawa.

Stosunek Polaków do innych narodów, CBOS luty 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF, 18.04.2014.

Tusk na RW PO: Silna Polska, bezpieczni Polacy, 22.03.2014, http://www.platforma.org/aktualnosc/35897/silna-polska-bezpieczni-polacy, 0.03.2014.

Tusk o NATO w Polsce: Same traktaty to za mało, potrzeba żołnierzy, http://www.tvn24.pl/tusk-o-nato-w-polsce-same-traktaty-to-za-malo-potrzeba-zolnierzy,414285,s.html, 2.04.2014.

Ukraina: Są już oficjalne wyniki wyborów do Rady Najwyższej, 11.11.2012, http://swiat.newsweek.pl/ukraina--sa-juz-oficjalne-wyniki-wyborow-do-rady-najwyzszej,98284,1,1.html, 15.04.2014.

Uchwała Sejmu RP w sprawie sytuacji na Ukrainie, 3.12.2013, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/1954_u.htm, 28.03.2014.

Uchwała Sejmu RP w sprawie wydarzeń na Ukrainie, 24.01.2014, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/2083_u.htm, last access: 28.03.2014.

Verheugen ostrzega przed Kijowem. „Rząd, w którym zasiadają faszyści”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/verheugen-ostrzega-przed-kijowem-rzad-w-ktorym-zasiadaja-faszysci,408918.html, 18.03.2014.

Wałęsa w Kongresie USA. Torujemy drogę przemianom, 16.11.1989, “Rzeczpospolita”.

Zięba R. (2014), Analiza: Ukraina jako przedmiot rywalizacji, Ekspertyza z 21.03.2014, http://oapuw.pl/ukraina-jako-przedmiot-rywalizacji-analiza-prof-ryszarda-zieby, 25.03.2014.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 111 PDF (English) - 170

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.