Pressto.

Nagłowek strony

Zapomniane, wspomniane, zapomniane…

Ewa Rewers

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.5

Abstrakt


The experience of reminiscences/dreams lies at the roots of the theory of individual and social memory. The author compares childhood remembrance-pictures of the two important events of 28 June 1956 in Poznań with documental photographs collected in the Museum of Poznań Uprising 1956. These traces-documents are apparently different in comparison with tablets fitted on the pavement leading to the Museum. Memory is plural, and there are three main levels of recognition, memory and forgetting discussed by the author.


Słowa kluczowe


memory traces; memory track; recognition; remembrance-pictures

Pełny tekst:

Bibliografia


Ankersmit Frank (2004), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków.

Augé Marc (2009), Formy zapomnienia, przeł. Anna Turczyn, Universitas, Kraków.

Bojarski Piotr (2016), 1956. Przebudzeni, Agora, Warszawa.

Derrida Jacques (1999), O gramatologii, przeł. Bogdan Banasiak, KR, Warszawa.

Lévinas Emmanuel (1987), Ślad innego, w: Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, przeł. Bogdan Baran i in., Papieska Akademia Teologiczna, Kraków.

Nietzsche Friedrich (2003), Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, w: Niewczesne rozważania, przeł. Leopold Staff, Zielona Sowa, Kraków.

Pontalis Jean-Bertrand (1997), Ce temps qui ne passe pas, Gallimard, Paris.

Rewers Ewa (2005), Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.

Ricoeur Paul (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz Margański, Universitas, Kraków.

Ricoeur Paul (1985), Temps et récit. 3. Le temps raconte, Editions du Sueil, Paris.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 105 PDF - 80

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.