Pressto.

Nagłowek strony

Nr 29 (2016)

numer specjalny: Poznański Czerwiec 1956

numer specjalny

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
Agata Stankowska 7-11

Varia

Rozstrzelano moje serce… PDF
Kazimiera Iłłakowiczówna 19-20
Towarzysze na Targach PDF
Roman Trojanowicz 21-28
„Poznański Czerwiec 1956”. Historia wydania książki PDF
Bronisław Kledzik 29-35

Studia

Poznański Czerwiec i rok 1956 – historia i pamięć po sześćdziesięciu latach PDF
Paweł Sasanka 42-54
Zapomniane, wspomniane, zapomniane… PDF
Ewa Rewers 55-70
Poznański Czerwiec w czasie powieściowym PDF
Ewa Wiegandt 73-89
„Śmierć Romka” (poznański Czerwiec w prozie Janusza Krasińskiego) PDF
Maciej Urbanowski 91-102
Poetyckie formy pamięci o Czerwcu ’56 PDF
Dobrochna Dabert 103-127
Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego PDF
Mikołaj Jazdon 129-146
Rewolucja 1956 w literaturze węgierskiej. Na marginesie literackiego kanonu PDF
Kinga Piotrowiak-Junkiert 151-163
Węgierski Październik ’56 oczami dziecka. Trzy (warianty) lektury PDF
Daniel Warmuz 165-178
Pośmiertne życie rewolucji. O Dzienniku węgierskim Wiktora Woroszylskiego z perspektywy „nieustającej w swym ruchu historii” PDF
Agata Stankowska 179-193

Lektury i rozmowy

Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak PDF
Zofia Trojanowiczowa, Wiesław Ratajczak 199-209
Pierwsza księga o poznańskim Czerwcu. Źródła legendy PDF
Jerzy Fiećko 211-226
Nagle poczuli się wolni. Z Piotrem Bojarskim rozmawia Jerzy Borowczyk PDF
Piotr Bojarski, Jerzy Borowczyk 227-245
Od rewizji do apostazji i między publicystycznością a literackością. O wierszach polskiej „odwilży” PDF
Agata Stankowska 247-259
Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci PDF
Agnieszka Czyżak 261-270
Węgierskie nocne rodaków rozmowy. Wokół antologii Gwiazda przewodnia. Węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie PDF
Wiesław Ratajczak 271-274


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo