Nagle poczuli się wolni. Z Piotrem Bojarskim rozmawia Jerzy Borowczyk
PDF

Słowa kluczowe

Poznań doctors and paramedics during the 1956 protests
Security Office/Security Service in Polish People’s Republic
lives of the heroes of Poznań 1956 protests
Poznań lawyers and the 1956 protests
rememberance of Poznań 1956 protests

Jak cytować

Bojarski, P., & Borowczyk, J. (2017). Nagle poczuli się wolni. Z Piotrem Bojarskim rozmawia Jerzy Borowczyk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 227–245. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.15

Abstrakt

An interview with Piotr Bojarski, author of historical non-fiction and novels about Poznań 1956 protests, focusing on a few topics. The attitudes and fortunes of doctors, paramedics, security officers, heroic protesters of the Black Thursday, lawyers who defended the protesters – all this allows us to look at a single day in Polish history through a few prisms. Additionally, the interview contains remarks on the benefits of a reporter’s look at history, and the attempts at novelistic emplotment of the events of 1956.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.15
PDF

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.