Pressto.

Nagłowek strony

Pierwsza księga o poznańskim Czerwcu. Źródła legendy

Jerzy Fiećko

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.14

Abstrakt


The author describes the origin of the first remembrance book devoted to Poznań 1956 protests, edited by Jarosław Maciejewski and Zofia Trojanowiczowa, professors of Polish at Adam Mickiewicz University in Poznań, and published during the “Solidarity carnival” of 1981. The essay describes attempts by those in power to stall the initiative, presents and comments on the content of the book, which was regarded by many readers as the “book of the year”. The essay also makes a number of statements on the reasons for the book’s success and its instantly legendary status.


Słowa kluczowe


Poznań 1956 protests; legend; Zofia Trojanowiczowa; Jarosław Maciejewski

Pełny tekst:

Bibliografia


Garlicki Andrzej (1981), Dokument czasu gniewu, „Kultura”, nr 32, s. 3.

Grzelczak Piotr (2016), Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kledzik Bronisław (2016), Historia jednej książki, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Poznański”, 1 lipca, s. 6-7.

Maciejewski Jarosław, Trojanowiczowa Zofia, red. (1981), Poznański Czerwiec 1956, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Najwer Ewa (2006), Komitet 80/81. Pięć kamyków Dawida, wstęp Sergiusz Sterna-Wachowiak, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznań.

Ratajczak Józef (1996), Powieść „w zasięgu cenzury”, Wydawnictwo WiS, Poznań.

Szemplińska Ewa (1981), Jak powstawała książka, „Polityka”, nr 33, s. 15.

Trojanowiczowa Zofia (2006), Jak powstawała książka „Poznański Czerwiec 1956”, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 217-222.

Ziemkowski Aleksander (1981), Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 90 PDF - 85

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.