Pierwsza księga o poznańskim Czerwcu. Źródła legendy
PDF

Słowa kluczowe

Poznań 1956 protests
legend
Zofia Trojanowiczowa
Jarosław Maciejewski

Jak cytować

Fiećko, J. (2017). Pierwsza księga o poznańskim Czerwcu. Źródła legendy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 211–226. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.14

Abstrakt

The author describes the origin of the first remembrance book devoted to Poznań 1956 protests, edited by Jarosław Maciejewski and Zofia Trojanowiczowa, professors of Polish at Adam Mickiewicz University in Poznań, and published during the “Solidarity carnival” of 1981. The essay describes attempts by those in power to stall the initiative, presents and comments on the content of the book, which was regarded by many readers as the “book of the year”. The essay also makes a number of statements on the reasons for the book’s success and its instantly legendary status.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.14
PDF

Bibliografia

Garlicki Andrzej (1981), Dokument czasu gniewu, „Kultura”, nr 32, s. 3.

Grzelczak Piotr (2016), Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kledzik Bronisław (2016), Historia jednej książki, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Poznański”, 1 lipca, s. 6-7.

Maciejewski Jarosław, Trojanowiczowa Zofia, red. (1981), Poznański Czerwiec 1956, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Najwer Ewa (2006), Komitet 80/81. Pięć kamyków Dawida, wstęp Sergiusz Sterna-Wachowiak, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznań.

Ratajczak Józef (1996), Powieść „w zasięgu cenzury”, Wydawnictwo WiS, Poznań.

Szemplińska Ewa (1981), Jak powstawała książka, „Polityka”, nr 33, s. 15.

Trojanowiczowa Zofia (2006), Jak powstawała książka „Poznański Czerwiec 1956”, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 217-222.

Ziemkowski Aleksander (1981), Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.