Rewolucja 1956 w literaturze węgierskiej. Na marginesie literackiego kanonu
PDF

Słowa kluczowe

1956 revolution in Hungary
Hungarian literature
Sándor Márai
István Örkény
Imre Kertész

Jak cytować

Piotrowiak-Junkiert, K. (2017). Rewolucja 1956 w literaturze węgierskiej. Na marginesie literackiego kanonu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 151–163. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.10

Abstrakt

The article is an attempt at an outline of the situation in Hungarian literature confronted with the revolution of 1956. The events of the Hungarian October are some of the more frequent themes in revisionist literature. Selected examples of literary works show the most important features of that literature, writing strategies, patterns of artistic message. From the wide selection of the literature, a poem, fragments of a diary, a novel, and an authobiographical essay by Sandor Marai, Gyorgy Moldova, Istvan Orkeny and Imre Kertesz were selected.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.10
PDF

Bibliografia

Csics Gyula (2016), Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka, przeł. Anna Butrym, wstęp Łukasz Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa.

Kundera Milan (1984), Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, nr 5, s. 23-38.

Márai Sándor (2004), Dziennik (fragmenty), przekł., oprac., przypisy i posłowie Teresa Worowska, Czytelnik, Warszawa.

Márai Sándor (2002), Összegyűjtött versek, Helikon Könyvkiadó, Budapest.

Moldova György (1987), Ciemny anioł, przeł. Feliks Netz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Örkény István (2004), Egyperces levelek, Új Palatinus Könyvesház, Budapest.

Örkény István (2003), Mesterség titkaimból. Arcképek, kórképek, Zsuzsa Radnóti (szerk), Új Palatinus Könyvesház, Budapest.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.