Pośmiertne życie rewolucji. O Dzienniku węgierskim Wiktora Woroszylskiego z perspektywy „nieustającej w swym ruchu historii”

Main Article Content

Agata Stankowska

Abstrakt

The article is devoted to the Hungarian revolution in 1956, witnessed and described by Wiktor Woroszylski in his Hungarian diary . His report from the fighting Budapest is as important as the comments added in 1976, 1981, 1986, and 1989, the milestones of the Polish way to freedom, described by one of its participants. In the comments, Woroszylski creates a vision of “history incessant in its movement”, marked by hope and disappointment. The author points out to similarities and relationships between freedom uprisings in various Soviet-dominated countries of Central Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia
Biogram autora

Agata Stankowska, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

profesor, historyk i teoretyk literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UAM, członek redakcji „Pamiętnika Literackiego”. Ostatnie publikacje: Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego (2007), „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza (2013), „Wizja przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą (2013).

Bibliografia

  1. Herbert Zbigniew (1993), Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  2. Woroszylski Wiktor (1982), Dziennik internowania. Grudzień 1981-luty 1982.
  3. Białołęka, Jaworze, Biblioteka „Tygodnika Wojennego”, Warszawa.
  4. Woroszylski Wiktor (1990), Dziennik węgierski 1956, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
  5. Woroszylski Wiktor (1977), Ludzie, idee, wydarzenia, w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.
  6. Woroszylski Wiktor (1979), Nie o literaturze (Przemówienie na zjeździe literatów w grudniu 1956), w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.