Pressto.

Nagłowek strony

Pośmiertne życie rewolucji. O Dzienniku węgierskim Wiktora Woroszylskiego z perspektywy „nieustającej w swym ruchu historii”

Agata Stankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.12

Abstrakt


The article is devoted to the Hungarian revolution in 1956, witnessed and described by Wiktor Woroszylski in his Hungarian diary . His report from the fighting Budapest is as important as the comments added in 1976, 1981, 1986, and 1989, the milestones of the Polish way to freedom, described by one of its participants. In the comments, Woroszylski creates a vision of “history incessant in its movement”, marked by hope and disappointment. The author points out to similarities and relationships between freedom uprisings in various Soviet-dominated countries of Central Europe.


Słowa kluczowe


Hungarian October; Wiktor Woroszylski; diary; war correspondence; comment

Pełny tekst:

Bibliografia


Herbert Zbigniew (1993), Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Woroszylski Wiktor (1982), Dziennik internowania. Grudzień 1981-luty 1982.

Białołęka, Jaworze, Biblioteka „Tygodnika Wojennego”, Warszawa.

Woroszylski Wiktor (1990), Dziennik węgierski 1956, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Woroszylski Wiktor (1977), Ludzie, idee, wydarzenia, w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.

Woroszylski Wiktor (1979), Nie o literaturze (Przemówienie na zjeździe literatów w grudniu 1956), w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 89 PDF - 98

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.