Pośmiertne życie rewolucji. O Dzienniku węgierskim Wiktora Woroszylskiego z perspektywy „nieustającej w swym ruchu historii”
PDF

Słowa kluczowe

Hungarian October
Wiktor Woroszylski
diary
war correspondence
comment

Jak cytować

Stankowska, A. (2017). Pośmiertne życie rewolucji. O Dzienniku węgierskim Wiktora Woroszylskiego z perspektywy „nieustającej w swym ruchu historii”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 179–193. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.12

Abstrakt

The article is devoted to the Hungarian revolution in 1956, witnessed and described by Wiktor Woroszylski in his Hungarian diary . His report from the fighting Budapest is as important as the comments added in 1976, 1981, 1986, and 1989, the milestones of the Polish way to freedom, described by one of its participants. In the comments, Woroszylski creates a vision of “history incessant in its movement”, marked by hope and disappointment. The author points out to similarities and relationships between freedom uprisings in various Soviet-dominated countries of Central Europe.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.12
PDF

Bibliografia

Herbert Zbigniew (1993), Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Woroszylski Wiktor (1982), Dziennik internowania. Grudzień 1981-luty 1982.

Białołęka, Jaworze, Biblioteka „Tygodnika Wojennego”, Warszawa.

Woroszylski Wiktor (1990), Dziennik węgierski 1956, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Woroszylski Wiktor (1977), Ludzie, idee, wydarzenia, w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.

Woroszylski Wiktor (1979), Nie o literaturze (Przemówienie na zjeździe literatów w grudniu 1956), w: tegoż, Powrót do kraju, Polonia Book Fund, Londyn.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.