Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak

Main Article Content

Zofia Trojanowiczowa
Wiesław Ratajczak

Abstrakt

A conversation with professor Zofia Trojanowiczowa on the background and origin of Poznań 1956 protests . This was the first collection of essays and relations, and it was published in June 1981. A co-author of the book remembers the enthusiasm of revealing the truth about the workers’ uprising.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trojanowiczowa, Z., & Ratajczak, W. (2017). Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 199-209. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.13
Dział
Lektury i rozmowy
Biogramy autorów

Zofia Trojanowiczowa

(1936-2015), polska filolog, badaczka romantyzmu, wieloletni profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych książek i studiów naukowych, opublikowała Rzecz o młodości Norwida (1968), Ostatni spór romantyczny Cyprian Norwid – Julian Klaczko (1981), Sybir romantyków (1992), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida (t. 1-3, 2007; współautorzy: t. 1 – Zofia Dambek, t. 2 – Elżbieta Lijewska), Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały (2010). Badała także dzieje poznańskiego Czerwca ’56. Razem z Jarosławem Maciejewskim wydała pierwszą w czasach PRL-u książkę poświęconą tym wydarzeniom – Poznański Czerwiec 1956.

Wiesław Ratajczak, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

historyk literatury, profesor UAM, w latach 2012-2016 kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio współredagował: W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918 (2015), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (2016).