Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego
PDF

Słowa kluczowe

Poznań June 1956
Polish documentary film
history of television
archive photographs
censorship
Solidarity movement
Stalinism

Jak cytować

Jazdon, M. (2017). Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 129–146. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.9

Abstrakt

The article presents the making of the first documentary film depicting the traumatic events of the anticommunist uprising in Poznań in June 1956 as well as the difficult fate of the documentary after it had been completed. Its authors, Tadeusz Litowczenko and Mirosław Kwieciński, composed their Poznań 1956  (1981) of two interwoven narrative lines. Archive photographs with off screen commentary make the first narrative line while cinema-verite-like interviews with the participants of historical events make the other. The film analysis is aimed to underline the formal means employed in the film to present the opposing sites of the conflict. It also focuses on the historical context from the times when film was being made in the so called ‘festival of Solidarity movement’ in the early 1980s.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.9
PDF

Bibliografia

Guzek Mariusz (2010), „Niepokonani” A. Marka Drążewskiego jako źródło do dziejów Października 1956, w: Październik 1956 w literaturze i filmie, red. Mariusz Zawodniak, Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek (1996), Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996, Ars Nova, Poznań.

Hučková Jadwiga (2015), Opowieści naocznego świadka. Kino pomiędzy wiosnami Solidarności, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), red. Małgorzata Hendrykowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Jazdon Mikołaj (2006), Fotografie w roli głównej, „Kwartalnik Filmowy”, nr 54-55, s. 212-230.

Kula Marcin (2002), Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Karwat Janusz (2006), Pacyfikacja miasta, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 55-73.

Maciejewski Jarosław (1990), Po dwudziestu pięciu latach, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Naganowski Egon (1990), To, co widziałem, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Ziemkowski Aleksander (1990), Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.