Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego

Main Article Content

Mikołaj Jazdon

Abstrakt

The article presents the making of the first documentary film depicting the traumatic events of the anticommunist uprising in Poznań in June 1956 as well as the difficult fate of the documentary after it had been completed. Its authors, Tadeusz Litowczenko and Mirosław Kwieciński, composed their Poznań 1956  (1981) of two interwoven narrative lines. Archive photographs with off screen commentary make the first narrative line while cinema-verite-like interviews with the participants of historical events make the other. The film analysis is aimed to underline the formal means employed in the film to present the opposing sites of the conflict. It also focuses on the historical context from the times when film was being made in the so called ‘festival of Solidarity movement’ in the early 1980s.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jazdon, M. (2017). Czerwiec 1956 wiosną 1981. Poznań 1956 (1981) Tadeusza Litowczenki i Mirosława Kwiecińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 129-146. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.9
Dział
Studia
Biogram autora

Mikołaj Jazdon, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

filmoznawca, pracuje w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Medi.w UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego (2002), Polskie kino niezależne (redaktor tomu, 2005) i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (2009). Redaktor, razem z Katarzyną Mąką-Malatyńską, tomów Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków (2011) i Pogranicza dokumentu (2012, tom współredagowany z Piotrem Pławuszewskim) oraz numeru specjalnego „Images” (2014, nr 24): 21st-century Documentary Film In East and Central Europe. Autor artykułów publikowanych w „Kwartalniku Filmowym”, „Images”, „Kinie”, „Ekranach”, „Znaku”, „Czasie Kultury” oraz tekstów wydanych za granicą po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, duńsku, czesku, słowacku. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od 2013 r. Autor opracowań do albumów z filmami DVD z serii Polska Szkoła Dokumentu (Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, Czarna seria oraz Gryczełowska, Halladin, Kamieńska). Współautor scenariuszy do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Film.w Dokumentalnych „Off Cinema” w Poznaniu.

Bibliografia

  1. Guzek Mariusz (2010), „Niepokonani” A. Marka Drążewskiego jako źródło do dziejów Października 1956, w: Październik 1956 w literaturze i filmie, red. Mariusz Zawodniak, Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
  2. Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek (1996), Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996, Ars Nova, Poznań.
  3. Hučková Jadwiga (2015), Opowieści naocznego świadka. Kino pomiędzy wiosnami Solidarności, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), red. Małgorzata Hendrykowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  4. Jazdon Mikołaj (2006), Fotografie w roli głównej, „Kwartalnik Filmowy”, nr 54-55, s. 212-230.
  5. Kula Marcin (2002), Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
  6. Karwat Janusz (2006), Pacyfikacja miasta, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 55-73.
  7. Maciejewski Jarosław (1990), Po dwudziestu pięciu latach, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
  8. Naganowski Egon (1990), To, co widziałem, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
  9. Ziemkowski Aleksander (1990), Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń, w: Poznański Czerwiec 1956, red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.