Węgierskie nocne rodaków rozmowy. Wokół antologii Gwiazda przewodnia. Węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie
PDF

Słowa kluczowe

Hungarian uprising 1956
patriotism
literature and history
anticommunism

Jak cytować

Ratajczak, W. (2017). Węgierskie nocne rodaków rozmowy. Wokół antologii Gwiazda przewodnia. Węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 271–274. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.18

Abstrakt

Jerzy Snopek’s anthology Gwiazda przewodnia. Węgierski październik 1956 w rodzimej poezji i prozie  (Guiding star: Hungarian October 1956 in Polish poetry and prose) contains outstanding relations and reflections on the drammatic moment in history. The authors of works quoted in the collection were interested in, among other things, the combination of the personal and the collective, existential and historical, palpable and metaphysical.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.18
PDF

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.