Zapomniane, wspomniane, zapomniane…
PDF

Słowa kluczowe

memory traces
memory track
recognition
remembrance-pictures

Jak cytować

Rewers, E. (2017). Zapomniane, wspomniane, zapomniane…. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 55–70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.5

Abstrakt

The experience of reminiscences/dreams lies at the roots of the theory of individual and social memory. The author compares childhood remembrance-pictures of the two important events of 28 June 1956 in Poznań with documental photographs collected in the Museum of Poznań Uprising 1956. These traces-documents are apparently different in comparison with tablets fitted on the pavement leading to the Museum. Memory is plural, and there are three main levels of recognition, memory and forgetting discussed by the author.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.5
PDF

Bibliografia

Ankersmit Frank (2004), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków.

Augé Marc (2009), Formy zapomnienia, przeł. Anna Turczyn, Universitas, Kraków.

Bojarski Piotr (2016), 1956. Przebudzeni, Agora, Warszawa.

Derrida Jacques (1999), O gramatologii, przeł. Bogdan Banasiak, KR, Warszawa.

Lévinas Emmanuel (1987), Ślad innego, w: Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, przeł. Bogdan Baran i in., Papieska Akademia Teologiczna, Kraków.

Nietzsche Friedrich (2003), Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, w: Niewczesne rozważania, przeł. Leopold Staff, Zielona Sowa, Kraków.

Pontalis Jean-Bertrand (1997), Ce temps qui ne passe pas, Gallimard, Paris.

Rewers Ewa (2005), Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.

Ricoeur Paul (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz Margański, Universitas, Kraków.

Ricoeur Paul (1985), Temps et récit. 3. Le temps raconte, Editions du Sueil, Paris.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.