Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci
PDF

Słowa kluczowe

post-war history
identity
common memory
political independence
insurrection

Jak cytować

Czyżak, A. (2017). Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 261–270. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.17

Abstrakt

Review: Janos Tischler, I do szabli… Polska i Węgry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980-1981, trans. Botond H.jj, Warszawa 2001.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.17
PDF