Od rewizji do apostazji i między publicystycznością a literackością. O wierszach polskiej „odwilży”
PDF

Słowa kluczowe

Polish poetry in the 20th century
thaw
October watershed
censorship

Jak cytować

Stankowska, A. (2017). Od rewizji do apostazji i między publicystycznością a literackością. O wierszach polskiej „odwilży”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 247–259. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.16

Abstrakt

The text is a book review of an Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957)  (Kielce 2010). This is the first monograph of this subject, and it has a great documentary value. The author based his well-researched study on detailed archival queries in contemporary press, magazines, and leaflets. The author compared the found texts with their authors’ published poetry books, traced the relations between content, censorship interventions in reprints, and subsequent authorial modifications, which were often aimed at universalization of a poem initially written as an urgent public statement. The author meticulously reconstructed the communicational problems of thaw poems and collections.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.16
PDF

Bibliografia

Braun Kazimierz, Różewicz Tadeusz (1989), Języki teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Burek Tomasz (1989), Zapomniana literatura polskiego Października, w: tegoż, Żadnych marzeń, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, Warszawa.

Detka Janusz (2010), Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.

Kott Jan (1956), Noc i dzień, „Przegląd Kulturalny”, nr 43.

Piechal Marian (1956), Tragedia węgierska, „Kronika”, nr 22.

Przyboś Julian (1956), O całą prawdę w literaturze, „Przegląd Kulturalny”, nr 44.

Sławiński Janusz (1990), Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Wydawnictwo PEN, Warszawa.

Trzandel Jacek (1986), Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Agencja

Wydawnicza Morex, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.