„Śmierć Romka” (poznański Czerwiec w prozie Janusza Krasińskiego)
PDF

Słowa kluczowe

Janusz Krasiński
contemporary Polish prose
Roman Strzałkowski
communism
Uprising in Poznań in 1956

Jak cytować

Urbanowski, M. (2017). „Śmierć Romka” (poznański Czerwiec w prozie Janusza Krasińskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 91–102. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.7

Abstrakt

The article reconstructs and analyses the image of Poznań 1956 protests in the well known novel cycle by Janusz Krasiński. For the protagonist, Szymon Bolesta, the death of Romek Strzałkowski is particularly painful, an event extensively reconstructed in the conclusion of Niemoc , one of the novels. The execution of Romek and the propaganda lies about it, are for Bolesta the key examples of the criminal nature of the communist regime, and the Black Thursday he interprets as an unsuccessful national uprising.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.7
PDF

Bibliografia

Burek Tomasz (2001), Ciernie i wawrzyny, w: tegoż, Dziennik kwarantanny, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Burek Tomasz (2011), Wyjście na wolność (Janusz Krasiński), w: tegoż, Niewybaczalne sentymenty, Iskry, Warszawa.

Heck Dorota (2008), Między racjami teoretyka a intencją autorską. Nad tetralogią Janusza Krasińskiego, w: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane prof. Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski i in., Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.

Jakimek-Zapart Elżbieta, Zapart Robert (2016), Roman Strzałkowski [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/roman-strzalkowski.

Jarzębski Jerzy (2016), PRL w narracjach, w: tegoż, Proza: wykroje i wzory, Universitas, Kraków.

Krasiński Janusz (2006), Niemoc, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Krasiński Janusz (2015), Przełom, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Łubczyk Grzegorz, Maldis Marek (2006), 13 lat. 13 minut. 13 év.13 perc, przeł. na język węgierski Erzsébet Szenyán, Péter Józsa, Rytm, Warszawa.

Maciejewski Janusz (1988), Poznański Czerwiec po 30 latach, „Przegląd Katolicki”, nr 26, s. 4-5; nr 27, s. 4-5, 8.

Sterna-Wachowiak Sergiusz (1995), Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, s. 61-95.

Strzałkowski Roman (2016), [online], [dostęp: 2 września 2016], https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Strzałł%C5%82łkowski.

Trznadel Jacek (1994), Wypluć z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: tegoż, Hańba domowa, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa.

Urbanowski Maciej (2007), „Kamieniem niemocy przywalona epopeja” („Przed agonią” Janusza Krasińskiego), w: tegoż, Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Weber Mark (2016), The „Warsaw Gehtto Boy” [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n2p-6_Weber.html.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.