„Śmierć Romka” (poznański Czerwiec w prozie Janusza Krasińskiego)

Main Article Content

Maciej Urbanowski

Abstrakt

The article reconstructs and analyses the image of Poznań 1956 protests in the well known novel cycle by Janusz Krasiński. For the protagonist, Szymon Bolesta, the death of Romek Strzałkowski is particularly painful, an event extensively reconstructed in the conclusion of Niemoc , one of the novels. The execution of Romek and the propaganda lies about it, are for Bolesta the key examples of the criminal nature of the communist regime, and the Black Thursday he interprets as an unsuccessful national uprising.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia
Biogram autora

Maciej Urbanowski, Wydział Polonistyki. Uniwersytet Jagielloński

historyk literatury polskiej XX w., krytyk literacki, edytor, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, ostatnio opublikował Romans z Polską. Szkice o literaturze współczesnej (2014) oraz Prawą stronę literatury polskiej. Szkice i portrety (2015).

Bibliografia

 1. Burek Tomasz (2001), Ciernie i wawrzyny, w: tegoż, Dziennik kwarantanny, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 2. Burek Tomasz (2011), Wyjście na wolność (Janusz Krasiński), w: tegoż, Niewybaczalne sentymenty, Iskry, Warszawa.
 3. Heck Dorota (2008), Między racjami teoretyka a intencją autorską. Nad tetralogią Janusza Krasińskiego, w: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane prof. Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski i in., Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 4. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zapart Robert (2016), Roman Strzałkowski [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/roman-strzalkowski.
 5. Jarzębski Jerzy (2016), PRL w narracjach, w: tegoż, Proza: wykroje i wzory, Universitas, Kraków.
 6. Krasiński Janusz (2006), Niemoc, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 7. Krasiński Janusz (2015), Przełom, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 8. Łubczyk Grzegorz, Maldis Marek (2006), 13 lat. 13 minut. 13 év.13 perc, przeł. na język węgierski Erzsébet Szenyán, Péter Józsa, Rytm, Warszawa.
 9. Maciejewski Janusz (1988), Poznański Czerwiec po 30 latach, „Przegląd Katolicki”, nr 26, s. 4-5; nr 27, s. 4-5, 8.
 10. Sterna-Wachowiak Sergiusz (1995), Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, s. 61-95.
 11. Strzałkowski Roman (2016), [online], [dostęp: 2 września 2016], https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Strzałł%C5%82łkowski.
 12. Trznadel Jacek (1994), Wypluć z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: tegoż, Hańba domowa, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa.
 13. Urbanowski Maciej (2007), „Kamieniem niemocy przywalona epopeja” („Przed agonią” Janusza Krasińskiego), w: tegoż, Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 14. Weber Mark (2016), The „Warsaw Gehtto Boy” [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n2p-6_Weber.html.