Pressto.

Nagłowek strony

„Śmierć Romka” (poznański Czerwiec w prozie Janusza Krasińskiego)

Maciej Urbanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.7

Abstrakt


The article reconstructs and analyses the image of Poznań 1956 protests in the well known novel cycle by Janusz Krasiński. For the protagonist, Szymon Bolesta, the death of Romek Strzałkowski is particularly painful, an event extensively reconstructed in the conclusion of Niemoc , one of the novels. The execution of Romek and the propaganda lies about it, are for Bolesta the key examples of the criminal nature of the communist regime, and the Black Thursday he interprets as an unsuccessful national uprising.


Słowa kluczowe


Janusz Krasiński; contemporary Polish prose; Roman Strzałkowski; communism; Uprising in Poznań in 1956

Pełny tekst:

Bibliografia


Burek Tomasz (2001), Ciernie i wawrzyny, w: tegoż, Dziennik kwarantanny, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Burek Tomasz (2011), Wyjście na wolność (Janusz Krasiński), w: tegoż, Niewybaczalne sentymenty, Iskry, Warszawa.

Heck Dorota (2008), Między racjami teoretyka a intencją autorską. Nad tetralogią Janusza Krasińskiego, w: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane prof. Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski i in., Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.

Jakimek-Zapart Elżbieta, Zapart Robert (2016), Roman Strzałkowski [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/roman-strzalkowski.

Jarzębski Jerzy (2016), PRL w narracjach, w: tegoż, Proza: wykroje i wzory, Universitas, Kraków.

Krasiński Janusz (2006), Niemoc, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Krasiński Janusz (2015), Przełom, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Łubczyk Grzegorz, Maldis Marek (2006), 13 lat. 13 minut. 13 év.13 perc, przeł. na język węgierski Erzsébet Szenyán, Péter Józsa, Rytm, Warszawa.

Maciejewski Janusz (1988), Poznański Czerwiec po 30 latach, „Przegląd Katolicki”, nr 26, s. 4-5; nr 27, s. 4-5, 8.

Sterna-Wachowiak Sergiusz (1995), Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, s. 61-95.

Strzałkowski Roman (2016), [online], [dostęp: 2 września 2016], https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Strzałł%C5%82łkowski.

Trznadel Jacek (1994), Wypluć z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: tegoż, Hańba domowa, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa.

Urbanowski Maciej (2007), „Kamieniem niemocy przywalona epopeja” („Przed agonią” Janusza Krasińskiego), w: tegoż, Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006, Wydawnictwo Arcana, Kraków.

Weber Mark (2016), The „Warsaw Gehtto Boy” [online], [dostęp: 3 września 2016], http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n2p-6_Weber.html.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 84 PDF - 69

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.