Pressto.

Nagłowek strony

"Might we become God?" Some methodological remarks on theosis

Tomasz Nawracała

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2012.26.9

Abstrakt


Chrześcijańska wizja człowieka ukazuje go jako nieustannego wędrowca do Boga. To bycie z Bogiem ukazuje się człowiekowi jako przedmiot najgłębszych nadziei i pragnień, które stopniowo realizują się aż do pełni w życiu wiecznym. Eschatologiczne wejście człowieka we wspólnotę z Osobami Trójcy Świętej określa się tradycyjnie słowem przebóstwienie. Co jednak oznacza? Jaką rzeczywistość określa dosłownie, a nie przenośnie? Niniejszy artykuł wskazuje na kilka istotnych elementów koniecznych do rozpatrywania theosis człowieka. Nie chodzi tylko o wskazanie możliwości przebóstwienia jako takiego, tylko o pewną metodologię mówienia o nim. Kluczowe jest bowiem pytanie, jak daleko theosisniweluje dystans między człowiekiem a Bogiem.

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 85 PDF (English) - 85

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016