Tom 26 (2012)

Artykuły naukowe

Teresa Stanek
7-27
Miasto w Biblii Hebrajskiej. Perspektywa teologiczna
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.1
PDF
Dariusz Dogondke
29-43
Ustanie starotestamentowego kultu ofiarniczego w świetle terminologii Apokalipsy św. Jana
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.2
PDF
Mieczysław Mikołajczak
45-55
Ein Interpretationsvorschlag zu der Perikope „liber den messianischen Einzug Jesu - des Konigs in Jerusalem" (Lk 19,28-44)
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.3
PDF (Deutsch)
Janusz Nawrot
57-85
Miejsce i rola Starego Testamentu w adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (na przykładzie stosowanych cytacji)
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.4
PDF
Adam Ryszard Sikora
87-105
Uczeń, którego Jezus miłował, świadkiem i nauczycielem wiary
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.5
PDF
Paweł Wygralak
107-117
Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry interpretacja przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31)
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.6
PDF
Olga Cyrek
119-142
Współczesne zasady chronobiologii stosowane we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles i Benedykta z Nursji
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.7
PDF
Dominik Kubicki
143-163
Wyzwania dla myśli teologicznej w dobie posoborowego półwiecza i dekonstrukcji totalitaryzmów ideologicznych
PDF
Tomasz Nawracała
165-176
"Might we become God?" Some methodological remarks on theosis
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.9
PDF (English)
Damian Guzek
177-188
Pojęcia muzyczne w narracji teologicznej Hansa Ursa von Balthasara
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.10
PDF
Małgorzata Wiertlewska
189-205
The Church within Me. The Science of Love according to St. Therèse of the Child Jesus
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.11
PDF (English)
Marta Kowalczyk
207-227
Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia i uzdrowienia w doświadczeniach mistycznych św. Gertrudy Wielkiej
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.12
PDF
Aleksandra Bobrowska
229-257
Autoidentyfikacja i doświadczenie ciała w Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.13
PDF
Grzegorz Kubski
259-292
Ćwiczenie duchowe zapisane przez hierofanta. Psalmy przyszłości Zygmunta Krasińskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.14
PDF
Dariusz Kwiatkowski
293-307
Adoratio Sanctissimi podczas nabożeństw eucharystycznych i ludowych
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.15
PDF
Przemysław Strzyżyński Strzyżyński
309-319
Problem manipulacji dziećmi i młodzieżą w procesie wychowania na podstawie uwag A.S. Kaufmana
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.16
PDF
Jarosław Moskałyk
321-335
Przykład dziejowej roli arcybiskupa Josyfa Slipyja (1892-1984)
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.17
PDF
Krzysztof R. Prokop
337-358
Glenndalocha (Glendalough) - stolica tytularna biskupa Mariana Przykuckiego, sufragana poznańskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.18
PDF