Pressto.

Nagłowek strony

Nr 26 (2012)

Spis treści

Artykuły naukowe

Miasto w Biblii Hebrajskiej. Perspektywa teologiczna PDF
Teresa Stanek 7-27
Ustanie starotestamentowego kultu ofiarniczego w świetle terminologii Apokalipsy św. Jana PDF
Dariusz Dogondke 29-43
Ein Interpretationsvorschlag zu der Perikope „liber den messianischen Einzug Jesu - des Konigs in Jerusalem" (Lk 19,28-44) PDF (Deutsch)
Mieczysław Mikołajczak 45-55
Miejsce i rola Starego Testamentu w adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini (na przykładzie stosowanych cytacji) PDF
Janusz Nawrot 57-85
Uczeń, którego Jezus miłował, świadkiem i nauczycielem wiary PDF
Adam Ryszard Sikora 87-105
Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry interpretacja przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31) PDF
Paweł Wygralak 107-117
Współczesne zasady chronobiologii stosowane we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles i Benedykta z Nursji PDF
Olga Cyrek 119-142
Wyzwania dla myśli teologicznej w dobie posoborowego półwiecza i dekonstrukcji totalitaryzmów ideologicznych PDF
Dominik Kubicki 143-163
"Might we become God?" Some methodological remarks on theosis PDF (English)
Tomasz Nawracała 165-176
Pojęcia muzyczne w narracji teologicznej Hansa Ursa von Balthasara PDF
Damian Guzek 177-188
The Church within Me. The Science of Love according to St. Therèse of the Child Jesus PDF (English)
Małgorzata Wiertlewska 189-205
Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia i uzdrowienia w doświadczeniach mistycznych św. Gertrudy Wielkiej PDF
Marta Kowalczyk 207-227
Autoidentyfikacja i doświadczenie ciała w Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej PDF
Aleksandra Bobrowska 229-257
Ćwiczenie duchowe zapisane przez hierofanta. Psalmy przyszłości Zygmunta Krasińskiego PDF
Grzegorz Kubski 259-292
Adoratio Sanctissimi podczas nabożeństw eucharystycznych i ludowych PDF
Dariusz Kwiatkowski 293-307
Problem manipulacji dziećmi i młodzieżą w procesie wychowania na podstawie uwag A.S. Kaufmana PDF
Przemysław Strzyżyński Strzyżyński 309-319
Przykład dziejowej roli arcybiskupa Josyfa Slipyja (1892-1984) PDF
Jarosław Moskałyk 321-335
Glenndalocha (Glendalough) - stolica tytularna biskupa Mariana Przykuckiego, sufragana poznańskiego PDF
Krzysztof R. Prokop 337-358


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo