"Might we become God?" Some methodological remarks on theosis
PDF (English)

Jak cytować

Nawracała, T. (2012). "Might we become God?" Some methodological remarks on theosis. Poznańskie Studia Teologiczne, 26, 165–176. https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.9

Abstrakt

Chrześcijańska wizja człowieka ukazuje go jako nieustannego wędrowca do Boga. To bycie z Bogiem ukazuje się człowiekowi jako przedmiot najgłębszych nadziei i pragnień, które stopniowo realizują się aż do pełni w życiu wiecznym. Eschatologiczne wejście człowieka we wspólnotę z Osobami Trójcy Świętej określa się tradycyjnie słowem przebóstwienie. Co jednak oznacza? Jaką rzeczywistość określa dosłownie, a nie przenośnie? Niniejszy artykuł wskazuje na kilka istotnych elementów koniecznych do rozpatrywania theosis człowieka. Nie chodzi tylko o wskazanie możliwości przebóstwienia jako takiego, tylko o pewną metodologię mówienia o nim. Kluczowe jest bowiem pytanie, jak daleko theosisniweluje dystans między człowiekiem a Bogiem.
https://doi.org/10.14746/pst.2012.26.9
PDF (English)