Pressto.

Nagłowek strony

Interpreting the Documents of Vatican II Integrally

Gerald O'Collins

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.2

Abstrakt


Komentatorzy szesnastu dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962-65) rozumieją znacze- nie tych tekstów, jako wypływające z intencji ich autorów - biskupów i ekspertów - którzy opra- cowywali i nanosili poprawki do dokumentów przeznaczonych dla soborowych ojców (intentio auctoris). Teksty wyrażają to, co autorzy mieli na myśli. Taka interpretacja pomija znaczenie, które jest owocem odczytania tekstu przez czytelników (intentio legentis) oraz trwającą historię samego tekstu (intentio textus ipsius). Studia literackie, filozoficzne, biblijne, oraz prawnicze ukazują, że dążenie do odkrycia znaczenia każdego tekstu, musi uwzględniać również jego interpretację kształ- towaną poprzez historię oraz przez jego czytelników.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; dokumenty; interpretacja; intentio auctoris; intentio legentis; intentio textus ipsius

Pełny tekst:

Bibliografia


Acta Apostolicae Sedis 78 (1986), 95-104; English trans. G. O’Collins, D. Kendall, and J. LaBelle (eds.), John Paul II: A Reader, Mahwah, NJ: Paulist Press, 2007.

Burigana R., La Bibbia nel concilio: La redazione della costituzione ‘Dei Verbum’ del Concilio Vaticano II, Bologna: Mulino, 1998.

Collingwood R.G., The Idea of History, New York: Oxford University Press, 1956.

Commentary on the Documents of Vatican II, H. Vorgrimler (ed.), 5 vols., London: Burns & Oates, 1967-1969.

Congar Y., My Journal of the Council, trans. M. J. Ronayne and M. C. Boulding, Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2012.

Eagleton T., Literary Theory: An Introduction, 2nd edn, Oxford: Blackwell, 1996, 61.

Evangelii Gaudium, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Hirsch E.D., Jr., Validity in Interpretation, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967, 1.

Kant I., Critique of Pure Reason, trans. P. Guyer and A.W. Wood, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.

Kim Y., Statutory Interpretation: General Principles and Recent Trends, New York: Nova Science Publishers, 2009.

L’Église et Vatican II, Y. Congar et al. (eds.), 3 vols., Paris: Cerf, 1966-1967.

Mazur A., L’insegnamento di Giovanni Paolo II sulle altre religioni, Rome: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004.

Origins 40/27 (1998), 670-75.

Philips G., L’Église et son mystère au IIe Concile de Vaticane: Histoire, texte, et commentaire del Constitution ‘Lumen Gentium’, 2 vols., Paris: Desclée, 1967.

Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the Church, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1993.

Popkin W.D., A Dictionary of Statutory Interpretation, Durham, NC: Carolina Academic Press, 2007.

Ricoeur P., Hermeneutics, trans. D. Pellauer, Cambridge, UK: Polity Press, 2013.

Scatena S., La fatica della libertà: l’elaborazione della dichiarazione ‘Dignitatis humanae’ sulla libertà humana del Vaticano II, Bologna: Il Mulino, 2003.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 1112 PDF - 185

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016