Pressto.

Nagłowek strony

Nr 29 (2015)

Spis treści

Artykuły naukowe

La Dichiarazione «Dominus Iesus» a quindici anni dalla pubblicazione (2000-2015) PDF (Italiano)
Angelo Amato 7-15
Interpreting the Documents of Vatican II Integrally PDF (English)
Gerald O'Collins 17-25
Religious discourse and Philosophy Ibn Rusd and Thomas Aquinas PDF (English)
Joseph Ellul 27-53
I frutti dello Spirito Santo - il commento di san Tommaso d'Aquino ai Gal 5,22ss PDF (Italiano)
Wiesław Dąbrowski 55-89
Kairos der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit als Prinzip einer missionarischen Seelsorge PDF (Deutsch)
Mieczysław Polak 91-104
Educational Creativity of Family Life Education Teachers: Polish Context PDF (English)
Anna Zellma 105-115
Teologiczna symbolika wybranych postaci historii Izraela w mowie Matatiasza (1 Mch 2,51-61) PDF
Janusz Nawrot 117-138
Ocalenie jakby przez ogień (1 Kor 3,15). Czyściec z perspektywy Biblii i w refleksji teologicznej PDF
Piotr Ostański 139-163
Smutek pocieszony. J. Ratzingera/Benedykta XVI traktat o radości PDF
Jerzy Szymik 165-182
Spór o nieomylność papieża - od Haec sancta do Pastor aeternus PDF
Bogdan Ferdek 183-196
Średniowieczna apologia chrześcijaństwa wobec islamu PDF
Ireneusz Sławomir Ledwoń 197-212
Wolność w refleksji św. Augustyna PDF
Jacek Salij 213-223
Technologie informacyjne w warsztacie homilisty PDF
Edward Wiszowaty 225-238
Teologia polska oczami rzymianina PDF
Bogusław Kochaniewicz 239-248
Hermeneutyka pojęcia evangelical w Evangelical Catholicism George'a Weigla PDF
Karol Wielgosz 249-264
Mistyka czy depresja? Noc ciemna św. Jana od Krzyża a noc psyche PDF
Paulina Hornik 265-282

Recenzje książek

Michał Heller, Jak być uczonym, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009, ss. 72. PDF
Kinga Bogusiewicz 283-285
Droga do egzystencjalnego wymiaru buddyzmu Stephen Batchelor, Wyznania buddyjskiego ateisty, tłum. Berenika Janczarska i Ro- bert Sudół, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012, ss. 328. PDF
Michał Ciechanowski 286-288
Leszek Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tłum. Dorota Zańko, Kraków: Znak 2014, ss. 137. PDF
Daniel Koper 289-292
Bernhard Korner, Orte des Glaubens - loci theologici. Studien zur theologischen Erkennt- nislehre, Wiirzburg: Echter Verlag GmbH 2014, s. 265, ISBN 978-3-429-03752-9. PDF
Maria Słocińska 293-297


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo