Tom 29 (2015)

Artykuły naukowe

Angelo Amato
7-15
La Dichiarazione «Dominus Iesus» a quindici anni dalla pubblicazione (2000-2015)
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.1
PDF (Italiano)
Gerald O'Collins
17-25
Interpreting the Documents of Vatican II Integrally
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.2
PDF (English)
Joseph Ellul
27-53
Religious discourse and Philosophy Ibn Rusd and Thomas Aquinas
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.3
PDF (English)
Wiesław Dąbrowski
55-89
I frutti dello Spirito Santo - il commento di san Tommaso d'Aquino ai Gal 5,22ss
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.4
PDF (Italiano)
Mieczysław Polak
91-104
Kairos der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit als Prinzip einer missionarischen Seelsorge
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.5
PDF (Deutsch)
Anna Zellma
105-115
Educational Creativity of Family Life Education Teachers: Polish Context
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.6
PDF (English)
Janusz Nawrot
117-138
Teologiczna symbolika wybranych postaci historii Izraela w mowie Matatiasza (1 Mch 2,51-61)
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.7
PDF
Piotr Ostański
139-163
Ocalenie jakby przez ogień (1 Kor 3,15). Czyściec z perspektywy Biblii i w refleksji teologicznej
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.8
PDF
Jerzy Szymik
165-182
Smutek pocieszony. J. Ratzingera/Benedykta XVI traktat o radości
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.9
PDF
Bogdan Ferdek
183-196
Spór o nieomylność papieża - od Haec sancta do Pastor aeternus
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.10
PDF
Ireneusz Sławomir Ledwoń
197-212
Średniowieczna apologia chrześcijaństwa wobec islamu
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.11
PDF
Jacek Salij
213-223
Wolność w refleksji św. Augustyna
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.12
PDF
Edward Wiszowaty
225-238
Technologie informacyjne w warsztacie homilisty
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.13
PDF
Bogusław Kochaniewicz
239-248
Teologia polska oczami rzymianina
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.14
PDF
Karol Wielgosz
249-264
Hermeneutyka pojęcia evangelical w Evangelical Catholicism George'a Weigla
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.15
PDF
Paulina Hornik
265-282
Mistyka czy depresja? Noc ciemna św. Jana od Krzyża a noc psyche
https://doi.org/10.14746/pst.2015.29.16
PDF