Średniowieczna apologia chrześcijaństwa wobec islamu

Main Article Content

Ireneusz Sławomir Ledwoń

Abstrakt

W artykule, podejmującym zagadnienie chrześcijańskiej apologii wobec islamu w średniowie- czu, autor zwraca uwagę, że chrześcijańskie nastawienie do islamu zmieniało się od patrzenia nań jako na apokaliptycznego Antychrysta, przez wypełnienie obietnicy Abrahama danej Izmaelowi oraz chrześcijańską herezję, aż po dostrzeżenie w nim religii, początkowo uznawanej za fałszywą,  z czasem jednak za zawierającej też elementy autentycznej prawdy objawionej przez Boga. Orygi- nalne podejście Mikołaja z Kuzy do islamu nie znalazło kontynuatorów i odeszło w zapomnienie. W kolejnych wiekach sposób postrzegania islamu został zdominowany przez tureckie zagrożenie dla Europy, następnie przez epokę kolonializmu krajów azjatyckich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Ireneusz Sławomir Ledwoń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin

Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM - dr hab. teologii fundamentalnej, prof. nadzw. Katolic- kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Teologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, prodziekan Wydziału Teologii  KUL

Bibliografia

 1. Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2004.
 2. Di Cesare M.. The Pseudo-historical Image of the Prophet Muhammad in Medieval Latin Literature: a Repertory, Berlin 2011.
 3. Dulles, Apologétique. A. Histoire, w: Dictionnaire de théologie fondamentale, red. R. Latourelle, R. Fisichella, Montréal–Paris 1992 s. 50-59.
 4. Falczyński Z., Apologia religii, w: Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków 2002, s. 92-94.
 5. Fasani J., George of Trebizond: A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic, Leiden 1976.
 6. Fédou M., Les religions selon la foi chrétienne, Paris 1996.
 7. Figl J., Fürlinger E., Hinterleitner M., Landstätter M., Katolickie spojrzenie na inne religie, w: Religie świata w dialogu, red. U. Tworuschka, Poznań 2010, s. 15-47.
 8. Figiel J., Teodor abu Kurra, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 622n.
 9. Goetz H.-W., Die Wahnehmung anderer Religionen und christlich-abendländisches Selbstverständnis im frühen und hohen Mittelalter (5-12 Jahrhundert), t. 1, Berlin 2013.
 10. Goddard H., Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, Warszawa 2009.
 11. Grodź S., Islam, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń, Lublin 2000, s. 403-427.
 12. Grzywaczewski J., Jan z Damaszku, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 782-784.
 13. Hexaemeron sive Libri quattuor in principium Genesis usque ad nativitatem Isaac et eiectionem Ismahelis adnotationum. PL 91, 9-190.
 14. https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simplesearch&cqlmode=true&query=idn%3d956960294 [dostęp: 27.02.2015].
 15. http://sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&id=1608 [dostęp: 27.02.2015].
 16. Jaklewicz T., Jak dziś bronić wiary? http://gosc.pl/doc/1303946.Jak-dzis-bronic-wiary/2[dostęp: 27.02.2015]..
 17. Judycka J., Lull Ramon, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 210n.
 18. Karczewski Ł.. Dialog Teodora Abu Kurra ze światem islamu – zarys problematyki, „Seminare” 33(2013), s. 277-292.
 19. Kopeć E., Teologia fundamentalna, Lublin 1976.
 20. Kozakiewicz S., Guibert z Nogent, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 385.
 21. König D.G.. Medieval Western European Perceptions of the Islamic world: From ‘active othering’ to the ‘voices in between’, w: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Volume 4 (1200-1350), red. D. Thomas, A. Mallett, Leiden 2012, s. 17-28.
 22. Kwiatkowski W., Apologetyka totalna, t. 1, Warszawa 1961.
 23. Ledwoń I.S., Apologetyka, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 78-85.
 24. Paciorkowski R., Apologetyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. .
 25. Panikkar R., The Unknown Christ of Hinduism, London 1964.
 26. Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI, wyd. J.P. Minge, Paris 1857-1866.
 27. Patrologiae cursus completus. Series Latina I-CCXVII, Indices I-IV, wyd. J.P. Minge, Paris 1878-1890.
 28. Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.
 29. Ries J., Les chrétiens parmi les religions. Des Actes des Apôtres à Vatican II, Paris 1987.
 30. Rusecki M., Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994.
 31. Seweryniak H., Apologia pokolenia JP II, Płock 2006.
 32. Seweryniak H., Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001.
 33. Szram M., Apologeci wczesnochrześcijańscy, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 71-78.
 34. Szram M., Religie starożytnej Grecji i Rzymu w krytycznej ocenie łacińskiego apologety Laktancjusza, w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, M. Szram, Lublin 2012, s. 151-170.
 35. Tolan J.V., Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York 2002.
 36. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, t. 1, Poznań 2003.
 37. Wysocki M., Argumenty wczesnochrześcijańskich apologetów za wyższością chrześcijaństwa nad innymi religiami, w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, M. Szram, Lublin 2012, s. 133-150.
 38. Zagórski D., Krytyka pogańskiej moralności w pismach apologetów greckich II w., w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, M. Szram, Lublin 2012, s. 117-131.