Pressto.

Nagłowek strony

Mistyka czy depresja? Noc ciemna św. Jana od Krzyża a noc psyche

Paulina Hornik

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.16

Abstrakt


The dark night of the soul described by St. John of the Cross and depression are two different realities, but they can penetrate each other and occur at the same time. These two phenomena, although different, share many similarities. One and the other involves some suffering, some kind of disintegration.

A breakdown of internal balance which the person may experience can be the basis for unity on a new level and the whole process can be crowned with reaching a new identity. The night of  St. John of the Cross, although not identical with a disease state, can sometimes be a state of disorder that can be described as  depression.


Słowa kluczowe


św. Jan od Krzyża; noc ciemna; depresja

Pełny tekst:

Bibliografia


Barbaro de B., Duchowość w psychoterapii – psychoterapia w duszpasterstwie, w: J. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, Kraków 2008, s. 8-15.

Brett G.S., Historia psychologii, PWN, Warszawa 1969.

Cantelmi T., Laselva P., Paluzzi S., Dialog psychologii z teologią, Poznań 2006.

Catalan J., Depresja a życie duchowe, Kraków 2007.

Cummins N., Wprowadzenie do nauki św. Jana od Krzyża, tum. T. Kieniewicz, Kraków 2012.

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.

Filek O., Wprowadzenie do dzieł św. Jana od Krzyża, w: Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 2010, s. 25-71.

Forte B., Teologia e psicologia: resistenza, indifferenza, resa o integrazione?, w: Antropologia interdisciplinare e formazione, a cura F. Imoda, Bologna 1997, s. 75-95.

Gic J., Noc czynna wg św. Jana od Krzyża a psychologia, Poznań 2009.

Gogola J., Wprowadzenie, w: Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 2010, s. 489-496.

Grzywocz K., Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia, konferencje wygłoszone w Centrum Duchowym Salwatorianów w Krakowie.

Kępiński A., Melancholia, Kraków 1993.

Noc ciemna: przekleństwo czy łaska? – Rozmowa z o. Romulo Cuartas Londono, rozmawiał P. Baraniecki OCD, tłum. L. Wrona, „Głos Karmelu” 20(2008) nr 2, s. 22-24.

Skawroń J., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Watykan 1956.

Stein E., Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża, Kraków 1994.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 216 PDF - 462

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016