Alawici – czciciele Słońca czy Boga Najwyższego?

Main Article Content

Magdalena Rzym

Abstrakt

This article presents that numerous unorthodox syncretic groups, which are composed of the elements of various religions, and emerged from Islam over the centuries. Their distinguishing feature was the exaggerated cult of some personalities, generally Ali Ibn Abi Talib. One of these movements is the Alawis that plays an important political role in Syria nowadays. The originality of the Alawis’ worship and doctrine is expressed by the importance of the sun and the moon, among others things. The light is the essence of God and the sun or the moon is considered God’s dwelling. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzym, M. (1). Alawici – czciciele Słońca czy Boga Najwyższego?. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 63-74. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11271
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Magdalena Rzym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny

Magdalena Rzym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Dialogu Kultury i Religii.

Bibliografia

  1. Chishty, Ofiel. Alawici i ezoteryczny sufizm szyicki (13 czerwca 2015). Dostęp 13 czerwca 2017. http://zakon-sufi.blogspot.com/2015/06/alawici-i-ezoteryczny-sufizm-szyicki.html.
  2. Czerniejewska, Maria. „Syryjska polityka religijna – wpływ i znaczenie alawitów”. Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD). Red. Anna Solarz, Hanna Schreiber. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 301-312.
  3. Danecki, Janusz. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Dialog, 2011.
  4. Guliński Stanisław. Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał. Kraków: Nomos, 1999.
  5. Jomma, Fuad. „Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii”. Przegląd Politologiczny (2014) 1: 273-281.
  6. Koran. Tłum. J. Bielawski. Warszawa: Faktor Biuro Wydawnicze Marian Bornakowski, 2009.
  7. Landowski, Zbigniew. Sufizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 2010.
  8. Mazurczak, Grzegorz. Poznać znaczy zrozumieć (17 września 2019). Dostęp 13 czerwca 2017. http://www.psz.pl//168-archiwum/grzegorz-mazurczak-poznac-znaczy-zrozumiec-alawickie-obrzeza-islamu.
  9. Pachniak, Katarzyna. Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjograficznej. Warszawa: Dialog, 2012.
  10. Zdanowski, Jerzy. Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Ossolineum, 2010.