Tom 22 (2017)
Stephen Bevans
9-19
A Theology of Leadership, not Management: Trinitarian Mission and Baptismal Discipleship
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.1
PDF (English)
Thierry Meynard
21-32
Fan Shouyi, a bridge between China and the West under the rite controversy
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.2
PDF (English)
Tomasz Szyszka
33-46
Franciszkańscy misjonarze w Peru
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.3
PDF
Aleksander Bogolubow
47-62
Polacy w Kościele katolickim na Kaukazie Północnym
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.4
PDF
Magdalena Rzym
63-74
Alawici – czciciele Słońca czy Boga Najwyższego?
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.5
PDF
Klaus Vellguth
75-81
Relational Missiology. When Mission Gets In Between
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.6
PDF (English)
Justyna Nowicka
83-97
Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.7
PDF
Sergiusz Anoszko
99-114
Teologia misji i ruch misyjny w nauczaniu wczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów)
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.8
PDF
Katarzyna Anna Mich
115-133
Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.9
PDF
Marcin Wrzos
135-154
Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków
https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.10
PDF