Pressto.

Nagłowek strony

Nr 22 (2017)

Spis treści

A Theology Of Leadership, Not Management: Trinitarian Mission And Baptismal Discipleship PDF
Stephen Bevans 9-19
Fan Shouyi, A Bridge Between China And The West Under The Rite Controversy PDF
Thierry Meynard 21-32
Franciszkańscy misjonarze w Peru PDF
Tomasz Szyszka 33-46
Polacy w Kościele katolickim na Kaukazie Północnym PDF
Aleksander Bogolubow 47-62
Alawici – czciciele Słońca czy Boga Najwyższego? PDF
Magdalena Rzym 63-74
Relational Missiology. When Mission Gets In Between PDF
Klaus Vellguth 75-81
Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji PDF
Justyna Nowicka 83-97
Teologia misji i ruch misyjny w nauczaniu wczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) PDF
Sergiusz Anoszko 99-114
Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej PDF
Katarzyna Anna Mich 115-133
Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków PDF
Marcin Wrzos 135-154

Recenzje

World Religions and Their Missions PDF
Wojciech Kluj 157-166
The Acta Pekinensia or Historical Records of the Maillard de Tournon Legation: First transcribed edition and English annotated translation. PDF
Robert Danieluk 167-169

Komunikaty/kronika

VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 lipca 2017 r. PDF
Franciszek Jabłoński 173-176
Działalność Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w roku akademickim 2016/2017 PDF
Anna Tomiak 177-178
Doświadczenie misyjne w Kibeho PDF
Katarzyna Anna Mich 179-180
Działalność Poznańskiej Misyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie PDF
Kinga Dudziak 181-182


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo