Pressto.

Nagłowek strony

Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji

Justyna Nowicka

Abstrakt


The article includes an attempt to describe the relationship between inculturation and the new evangelization, focusing on inculturation as a method of the new evangelization. In the literature of the subject there are many studies on inculturation in indigenous cultures of Africa or Latin America. However, there is little scientific literature on contemporary culture, which is also the subject of missionary activities of the Church. Therefore there is a need to systematize and investigate this topic. As a result of the analysis, the article shows that it is possible to use analogies in the application of inculturation, and it is possible to speak of inculturation in the new evangelization. An outline of the areas of contemporary culture is also presented which particularly require evangelization and inculturation.


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; inkulturacja; metody nowej ewangelizacji

Pełny tekst:

Bibliografia


Bełch, Kazimierz. „Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernizmu”. Studia Pastoralne 7 (2011): 336-350.

Dajczak, Edward. „Jakiej wspólnoty Kościoła oczekuje świat? Wezwania ze strony współczesnych areopagów.” Sionek, Andrzej. Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu światu. Kraków: WAM 2014. 197-204.

Dyk, Stanisław. Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2015.

Dziewiecki, Marek. „Ponowoczesność, media i ewangelizacja”. Kieleckie Studia Teologiczne 3(2004): 23-47.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (EG). Kraków: Wydawnictwo M, 2014. Wydanie II poprawione.

Hajduk, Ryszard. Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego. Kraków: Homo Dei, 2013.

Jan Paweł II. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja. Poznań: Pallottinum, 1997.

Jan Paweł II. Podczas Liturgii Słowa w Veracruz, Meksyk (7 V 1990). L’Osservatore Romano 11(1990) nr 6: 7-8.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. O stałej aktualności posłania misyjnego. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1990. (RM)

Jan Paweł II. Wiara i kultura: Dokumenty, przemówienia, homilie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1988.

Jaszczuk, Radosław. Ewangelizacja kultur i inkulturacja Ewangelii. Warszawa: Missio Polonia, 2012.

Kamiński, Ryszard. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kiejza, Andrzej. „Ewangelia”. Rusecki, Marian. Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002. 202-205.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1998. (DOK).

Kowalczyk, Marian. „Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary w dobie postmodernizmu”. Teologia wobec nurtu ponowoczesności. Red. Góźdź, Krzysztof. Chyła, Janusz. Kunka, Sławomir. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2012. 71-86.

Lewek, Antoni. Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1995.

Raja, Robert. „Inkulturacja orędzia biblijnego”. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Warszawa: Verbinum, 2000. 61-62.

Różański, Jarosław. Inkulturacja Kościoła wśród ludów środkowego Sudanu. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2004.

Schemat przygotowawczy do Synodu Biskupów 1974, Życie i Myśl 24(1974), nr 2: 2-10.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium es spes. (GS). Poznań: Pallottinum, 2002. 526-606.

Suquia, Angel. Nowa ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej. (Kolekcja Communio, t. 8, Nowa Ewangelizacja). Poznań, 1993. 34-57.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 22 PDF - 30

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.