Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków
PDF

Słowa kluczowe

misje
model pomocy misyjnej
pomoc medyczna
„Redemptoris Missio”

Jak cytować

Wrzos, M. (2023). Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków. Annales Missiologici Posnanienses, 22, 135–154. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.10

Abstrakt

The Poznań Foundation of Humanitarian Relief “Redemptoris Missio” originated twenty-five years ago. Its mission is to provide professional medical assistance to missionaries and mission centers. It is the first foundation which involved lay people in the missionary activity of the Catholic Church. It was also founded mostly by lay people and is still managed by them. Many lay volunteers are also engaged in its work. In this study the author describes the  genesis of the Foundation and its goals in the context of the pastoral paradigm. The analytical-critical method of its functioning was analyzed, as well as analysis of the source documents of the foundation. On the basis of the foundation's activities an institutional model of secular involvement in the Church’s missionary activity is presented, which can be replicated in other pastoral centers.

https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.10
PDF

Bibliografia

„10 lat działalności Fundacji ‘Redemptoris Missio’. Raport Fundacji 2 (2002): 1-2.

„Adopcja na odległość. Raport Fundacji 2 (2009): 3.

„Akcja Ciuch Ciuch”. Raport Fundacji 1 (2009): 2.

„Akt notarialny ustanowienia Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z dn. 28 maja 1992 r., Kancelaria Notarialna Elżbieta Zielińska Repertorium A. 3807/92”. [Mps]: 1992.

„Ankieta na temat działalności medycznej na misjach”. Raport Fundacji 2 (1995): 4.

„Audiencja u Jana Pawła II”. Raport Fundacji 1 (2001): 4.

„Centrum wolontariatu”. Raport Fundacji 1 (2000): 3.

„Cyklon w Orrisa”. Raport Fundacji 1 (2000): 3.

„Dar dla Afganistanu”. Raport Fundacji 2 (2010): 3.

„Dni Medycyny Tropikalnej”. Raport Fundacji 8 (1997): 4.

Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Lata 1992-2003. [Mps].

„Koncert charytatywny”. Raport Fundacji 1 (2007): 3.

„Koncert pod hasłem ‘Stop malaria now!’”. Raport Fundacji 1 (2009): 3.

„Kurs Opieka Zdrowotna w Tropiku”. Raport Fundacji 2 (2000a): 2.

„Kurs Opieka Zdrowotna w Tropiku”. Raport Fundacji 3 (2001): 3.

„Kurs w Centrum Misyjnym”. Raport Fundacji 3 (2001): 4.

„Kurs z medycyny tropikalnej”. Raport Fundacji 10 (1998): 3.

„Kurs: Opieka Zdrowotna w Tropiku”. Raport Fundacji 1 (2000b): 3.

„Leki dla misji w Josephstall”. Raport Fundacji 1 (2002): 3.

„Matka Fundacji”. Medicus Mundi Polonia 1 (2015): 1-20.

„Misja medyczna ‘Operacja Bangassu 2002’”. Raport Fundacji 2 (2002): 1-3.

„Ojciec Marian we wspomnieniach”. Medicus Mundi Polonia 53-54 (2016): 1-20.

„Opieka zdrowotna w tropiku”. Raport Fundacji 2 (2009a): 4.

„Opieka zdrowotna w tropiku”. Medicus Mundi Polonia 9 (2009b): 14-15.

„Ośrodek zdrowia w Kiabakari”. Raport Fundacji 2 (2001): 3.

„Podstawowa opieka zdrowotna w tropiku”. Medicus Mundi Polonia 10 (2010): 10-11.

„Podziękowania z Bertua”. Raport Fundacji 1 (2001): 4.

„Pomagać może każdy…”. Raport Fundacji 1 (1999): 4.

„Pomoc dla Katondwe”. Raport Fundacji 2 (2001): 4.

„Pomoc dla Nowej Gwinei”. Raport Fundacji 3 (2004): 1-2.

„Praktyki w Biharamulo” Raport Fundacji 2 (2001): 3.

„Przygotowanie do pracy w tropikach”. Raport Fundacji 3 (2005): 3.

„Spotkanie misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Raport Fundacji 4 (1995): 4.

Statut Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’ z dn. 14 grudnia 2004 r. [Mps]: 2004.

„Statut Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’”. Annales Missiologici Posnanienses 11 (2000): 314-319.

Statut Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”’ z dn. 28 maja 1992 r. [Mps]: 1992.

„Stop Malaria Now!”. Raport Fundacji 3 (2008): 1-2.

„Trzy inkubatory z Akcji ‘Puszka dla Maluszka’ są już w Kamerunie”. Raport Fundacji 1 (2010): 4.

„Tydzień Medycyny Tropikalnej”. Raport Fundacji 4 (1995): 4.

„V Tydzień Medycyny Tropikalnej”. Raport Fundacji 6 (1996): 3.

„Wiadomości z Centrum Zdrowia Giorgio Frasatiego w Kiabakari”. Raport Fundacji 5 (2008) 42: 4.

„Wizyta biskupa Samby z Tanzanii”. Raport Fundacji 2 (2003): 4.

„Wyjazd do Zambii”. Raport Fundacji 2 (1996): 4.

Wypis z Ogólnopolskiego Rejestru Fundacji przy Sądzie Okręgowym Miasta Stołecznego Warszawy, nr 2893 z 13 sierpnia 1982 r. [Mps]: 1982.

Andrzejak, Ambroży. „Niosąc pomoc ludziom”. Przewodnik Katolicki 4 (2002): 15.

Andrzejak, Ambroży. Różański, Jarosław. Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską. (Studia i Materiały 20). Poznań: Papieski Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 1996.

Andrzejewska, Anna. „Buluba”. Raport Fundacji 2 (1997): 3.

Andrzejewska, Anna. „Praktyka w Bulubie”. Misyjne Drogi 3 (1998): 26-27.

Banasiewicz, Tomasz. „W drodze do Rafai”. Przewodnik Katolicki 21 (2002): 30-31.

Bielecki, Stanisław. „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”. Teologia Pastoralna 1 (2000): 223-247.

Bobkiewicz, Adam. „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Raport Fundacji 3 (2009): 3.

Borucka, Monika. Geneza i działalność Fundacji pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’. [Mps]. 2011.

Cofta, Mateusz. „Pier Georgio Frassati Health Centre in Kiabakari – polskie centrum zdrowia w Tanzanii”. Medicus Mundi Polonia 7/8 (2007/2008): 2-3.

Cofta, Mateusz. „PostTANZANIUM”. Raport Fundacji 1 (2010): 1-2.

Drozdowicz, Maksymilian: „Tym, którzy czynią dobro…” Raport Fundacji 1 (1999): 1-2.

Flaum, Krzysztof. Sadowski, Robert. „Pracowałem na misjach…” Raport Fundacji 2 (1999): 2-3.

Florczak, Zofia. Dokta. Warszawa: Missio Press, 1993.

Gerreth, Karolina. „Opieka stomatologiczna oraz problemy zdrowia jamy ustnej u pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Trądu w Puri (Indie) – doświadczenia własne”. Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010): 151-156.

Gerreth, Karolina. „Raport z pobytu w Puri”. Przewodnik Katolicki 4 (2002): 14.

Jan Paweł II. Encyklika „Redemptoris Missio” o stałej aktualności posłania misyjnego. Kraków: Rafael, 2003.

Janiec-Palczewska, Justyna. „Akcja ‘Puszka dla Maluszka’”. Raport Fundacji 3 (2009): 2.

Janiec-Palczewska, Justyna. „Jubileusz 25-lecia Fundacji pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’. Mamy osiągnięcia. A co teraz zamierzamy?”. Medicus Mundi Polonia 1 (2017): 23-24.

Jankowska, Magdalena. „Praktyki medyczne”. Raport Fundacji 1 (2002): 2-3.

Kamiński, Ryszard. Przynależność do parafii katolickiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1987.

Kamiński, Ryszard. Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków: Wydawnictwo M Kraków, 2001.

Kaźmierczak, Łukasz. „Szare misyjne szeregi”. Przewodnik Katolicki 43 (2006): 11.

Kluj, Wojciech. „Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris Missio’”. Annales Missiologici Posnanienses 11 (2000): 137-154.

Kurkowiak, Anna. „Leki dla Kazachstanu”. Raport Fundacji 2 (2007): 4.

Lipińska, Agnieszka. „Z Fundacji ‘„Redemptoris Missio”’”. Raport Fundacji 10 (2010): 2.

Magowska Anita. „O opiece zdrowotnej w Ugandzie, drugiej ojczyźnie dr Wandy Błeńskiej”. Annales Missiologici Posnanienses 20 (2015): 33-42.

Magowska, Anita. „Misje Medyczne Dominikanek w Kamerunie”. Medicus Mundi Polonia 9 (2009): 6-7.

Magowska, Anita. Zaangażowanie Polaków w misyjną opiekę zdrowotną w Afryce. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2007.

Majkut, Gabriela. „Kiabakari”. Raport Fundacji 2 (2007): 2-3.

Makowski, Tadeusz. „Misyjna odpowiedzialność parafii w świetle encykliki ‘„Redemptoris Missio”’ Jana Pawła II”. Studia Gnesnensia 27 (2013): 257-299.

Medicus Mundi Polonia. Dostęp 12 października 2017. http://www.medicus.ump.edu.pl

Molewska, Joanna. Pawelec, Marta. Wanda Błeńska. Spełnione życie. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2013.

Mrówka, Karolina. „Opieka medyczna nad misjonarzami w Centrum Formacji Misyjnej”. Medicus Mundi Polonia 1 (2017): 9-11.

Nawrocka, Małgorzata. Jej światło. O życiu i dziele Wandy Błeńskiej. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2005.

Owczarzak, Wojciech. „Uroczysty Jubileuszowy Koncert Fundacji – dnia 17 października 2002”. Medicus Mundi Polonia 2 (2002): 18, 24.

Pawłowska, Karolina. „Męska przygoda… z ołówkami”. Gość Niedzielny 43 (2014): 4-5.

Pawłowski, Zbigniew. „Fundacja pomocy humanitarnej ‘„Redemptoris Missio”’ (Medicus Mundi Poland) 1992-2004”. Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004): 200-214.

Pawłowski, Zbigniew. Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2016.

Pawłowski, Zbigniew. Przez ‘Tygodnie Medycyny Tropikalnej’ do ‘Fundacji „Redemptoris Missio”’”. Annales Missiologici Posnanienses 11 (2000): 314.

Pawłowski, Zbigniew. Stefaniak, Jerzy. „Jubileusz 25-lecia Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’. Kiedy i co osiągnęliśmy?”. Medicus Mundi Polonia 1 (2017): 3-9.

Piechowiak, Agnieszka. „Szpital trudności, szpital radości”. Przewodnik Katolicki 33 (2002): 30-31.

Pietraszek, Anna. Szpital pod niebem. Warszawa: Wydawnictwo Verbinum, 2002.

Polowy, Justyna. „Projekt ‘Stop Malaria Now!’”. Medicus Mundi Polonia 10 (2010): 7-8.

Polowy, Justyna. Cofta, Mateusz. „Z Poznania do Kiabakari”. Medicus Mundi Polonia 9 (2009): 4.

Przygoda, Wiesław. „Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej”. Teologia Praktyczna 10 (2009): 31-43.

Rehlis, Norbert. „Budujemy przychodnię”. Raport Fundacji 2 (1999): 1-2.

Rehlis, Norbert. „Fundacja Pomocy Humanitarnej ‘„Redemptoris Missio’”. Raport Fundacji 1 (1994): 2-3.

Rehlis, Norbert. „Jak wysyłać leki”. Raport Fundacji 1 (1995): 1.

Rehlis, Norbert. „Kurs: opieka zdrowotna w tropiku”. Medicus Mundi Polonia 3 (2003): 2.

Rehlis, Norbert. „Nieśmy światu nadzieję”. Raport Fundacji 1 (2003): 1-2.

Rehlis, Norbert. „Pomoc dla ofiar AIDS”. Raport Fundacji 1 (2001): 1-2.

Rehlis, Norbert. „Racjonalizacja pomocy medycznej w formie darowizn leków według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO/OMS). Analiza dokumentu: Guidelines for Drug Donations (WHO/DAP/96.2)”. Annales Missiologici Posnanienses 12 (2001): 249-282.

Rehlis, Norbert. „Zjazd Medicus Mundi”. Raport Fundacji 14 (2000): 1-2.

Rehlis, Norbert. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio”’ w 1992 roku. [Mps]. 1992: 1-2.

Rychter, Patrycja. „Przedszkola na końcu świata…”. Raport Fundacji 2 (1997): 2.

Rychter, Patrycja. „Wspomnienia z Afryki – Byłem w Kamerunie”. Raport Fundacji 2 (1996): 2.

Sill, Anna. „Mali misjonarze”. Raport Fundacji 2 (2005): 3.

Sobiech, Anna. W trosce o siewców Ewangelii. Warszawa: Wydawnictwo Missio-Polonia, 2009.

Sosinko, Anna. „Kompleksowa opieka medyczna nad misjonarzami”. Medicus Mundi Polonia 5/6 (2005/2006): 6-7.

Szafran-Bartoszek, Aurelia. „Bibliografia zawartości ‘Annales Missiologicae’ 1928-1938”. Annales Missiologici Posnanienses 11 (2000): 265-291.

Szyszka, Tomasz. Ojciec Marian Żelazek SVD Ojciec Trędowatych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.

Tarajkowska, Anna. „Leczyłam w Indiach”. Raport Fundacji 2 (1994): 1-2.

Walkowiak, Aleksander. „W szpitalu w Katondwe”. Misyjne Drogi 2 (1999): 44-45.

Walkowiak, Aleksander. Rehlis, Norbert. „Sługa trędowatych…”. Raport Fundacji 1 (1998): 1-2.

Walkowiak, Aleksander. Rehlis, Norbert. „W oczekiwaniu na pomoc…”. Raport Fundacji 2 (1998): 1-2.

Wojtacha, Adrian. „Wspomnienia z Afryki – ‘Freedom’”. Raport Fundacji 6 (1996): 2-3.

Woźniak, Alicja. „Z ośrodków misyjnych”. Medicus Mundi Polonia 4 (2002): 3-4.

Wrzos, Marcin. Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. (Studia i Materiały Misjologiczne). Poznań: Misyjne Drogi, 2013.

Zaradniak, Marek. „90. urodziny dr h.c. Wandy Błeńskiej”. Raport Fundacji 18 (2001): 1-2.