Polacy w Kościele katolickim na Kaukazie Północnym

Main Article Content

Aleksander Bogolubow

Abstrakt

The history of the Poles in the North Caucasus dates back to the turn of the 16th and 17th centuries, but the presence of  Catholic priests in this region can only be spoken of at the beginning of the nineteenth century. At first Polish priests only made travels to the Caucasus, but later began to set up parishes to address the spiritual needs of the Poles exiled there. The pastoral activity of the priests was not limited to the sphere of the spirit, but also focused on material help. An important point of their activity was the construction of churches. They collected donations for this purpose themselves and were also constantly supported by the Russian authorities. They were not detracted in their endeavors by the repressions that followed in the wake of the Polish national uprisings or suspicion of proselytism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogolubow, A. (1). Polacy w Kościele katolickim na Kaukazie Północnym. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 47-62. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Aleksander Bogolubow, Piatigorskie Muzeum Krajoznawcze Dział Historii Kultury Wydziału Naukowego

Doktor Aleksander Bogolubow, Piatigorskie Muzeum Krajoznawcze. Kierownik Działu Historii Kultury Wydziału Naukowego.

Bibliografia

 1. Dawid, Wincenty. „Piatihorsk i jego okolice”. Dziennik Warszawski 10 (22) lutego 50 (1853): 3-4.
 2. Gralewski, Mateusz. Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju – Ludność – Zwyczaje i obyczaje. Lwów: Wydawnictwo Księgarnia Polska, 1877.
 3. Inglot, Marek. „Misje jezuitów polskich i francuskich od połowy XVII w. do początku XIX w. w Gruzji i Azerbejdżanie”. Polacy w Gruzji. Red. Robert Stopikowski. M.B. Stępień. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. 67-87.
 4. Kalinowski, Karol. Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila od roku 1844 do 1854. Warszawa: 1883.
 5. Kawkazski Kalendar na rok 1856. Tyflis: 1855.
 6. Kumor, Bolesław. „Kościół i katolicy w Cesarstwie Rosyjskim (do 1918)”. Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRR. [Studia historyczno-demograficzne]. Red. Edward Walewander. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. 17-79.
 7. Lizenberger, Oleg. Rimsko-katoliczeskaja cerkow w Rossii. Istoria i prawowoje położenie. Saratów: 2001.
 8. Macewicz, Mikołaj. Parafia Przemienienia Pańskiego w Piatigorsku. 1844-1996. Piatigorsk: 1997.
 9. Mądzik, Marek. „Polacy w Piatigorsku na przełomie XIX i XX wieku”. Rota 2.3 (1997). 86-90.
 10. Potto, A.W. Dwa wieka Tierskogo Kazaczestwa (1577-1801). T. I. Władykaukaz: 1912 [drugie wydanie. Stawropol: 1991].
 11. Reychman, Jan. „Polacy w górach Kaukazu do końca XIX wieku”. Wierchy 23 (1954). 15-35.
 12. Reychman, Jan. Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna 1972.
 13. Stopikowski, Robert. Kościół Katolicki w Cesarstwie Rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, 2001.
 14. Surzycki, Jan. Wiadomość o kościółku katolickim w Diszłagarze. Warszawa: 1858.