Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej

Main Article Content

Katarzyna Anna Mich

Abstrakt

On the 90th anniversary of the creation of the Academic Missionary Movement in Poland, an attempt is made to analyze the theological reflection undertaken then with regard to the missionary commitment of students, which justified the involvement of young people in the mission and established its principles and scope of action.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mich, K. A. (1). Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 115-133. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.9
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Katarzyna Anna Mich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny

Katarzyna Anna Mich, absolwentka archeologii i teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka misjologii w Instytucie Dialogu i Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2010-2016 zaangażowana w prace Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu. W latach 2014/2015 prezes Koła.

Referencje

 1. [ABT] A, Stefan. „Ruch misyjny a młodzież akademicka.” RZAKM 1(1928): 165-171.
 2. „Akademickie Koło Misyjne.” Kurier Poznański. 21 stycznia 1927: 3.
 3. Andrzejak, Ambroży. U początków ruchu misyjnego w Polsce. Biskup Kazimierz Kowalski (1986-1972). Vol. 13 (Studia i Materiały). Poznań: Papieski Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 1993.
 4. Andrzejak, Ambroży. Różański, Jarosław. Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską. Vol. 20 (Studia i Materiały). Poznań: Papieski Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 1996.
 5. Benedykt XV. „List apostolski Maximum Illud.” Breviarium missionum: wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego Vol. 1. (Materiały i Studia Księży Werbistów 10). Warszawa: ATK, 1979. 200-216.
 6. Berkanówna, Kazimiera. „Akademickie Koła Misyjne.” Misje Katolickie 45 (1926): 481-486.
 7. Fąs, Ludwik. „Misyjne zaangażowanie młodzieży polskiej okresu międzywojennego (1918-1939).” AMP 15 (2006): 237-250.
 8. Kapitańczyk, Kazimierz. „Akademicki ruch misyjny za granicą.” RZAKM 1 (1928): 172-176.
 9. Koryncka, Krystyna. Akademickie Koło Misjologiczne przy Uniwersytecie Poznańskim w latach 1927-1939. [maszynopis pracy magisterskiej]. Lublin: KUL, 1975.
 10. Kowalski, Kazimierz. Racja bytu idei misyjnej. (Biblioteczka Misyjna 2). Poznań: Akademickie Koło Misyjne, 1927.
 11. Kowalski, Kazimierz. „Warunki propagandy idei misyjnej wśród inteligencji.” RZAKM 7 (1935): 309-317.
 12. Pius XI. „Encyklika Rerum Ecclesiae.” Breviarium missionum: wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego Vol. 1. (Materiały i Studia Księży Werbistów 10). Warszawa: ATK, 1979. 235-255.
 13. Rylewicz, Józef. „Akademicki ruch misyjny wśród protestantów.” Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 55 (1936): 276-277.
 14. Rylewicz, Józef. „Propaganda idei misyjnej wśród organizacji akademickich i w szkołach średnich.” RZAKM 9 (1937): 157-168.
 15. Turowski, Wojciech. Misje katolickie, ich potrzeby i współpraca młodzieży akademickiej. (Bilioteczka Misyjna 1). Poznań: nakł. Akademickiego Koła Misyjnego, 1927.
 16. Weiss, Anzelm. „Apostołka inicjatyw (Kazimiera Berkan 1889-1969).” Byli wśród nas. Red. Feliks Lenort. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1978. 369-376.
 17. Wensierski, Rajmund. „Modlitwa i apostolstwo misyjne młodego inteligenta”. RZAKM 8(1936): 38-51.
 18. Wicher, Władysław. „Obowiązek misyjny.” RZAKM 3 (1931): 62-68
 19. Wilczyński, Leszek. „Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny w Poznaniu (28 IX 2 X 1927).” AMP 15 (2006): 251-278.